Abdurrahmân Buceyremî kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 08/17/2014 0

Abdurrahmân Buceyremî kimdir? Hayatı ve eserleri: Evliyânın büyüklerinden. Doğum târihi belli değildir. Mısır’ın Buceyrem köyünde doğdu. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Devrin âlimlerinden ilim öğrendi. Halvetî tarîkatı büyüklerinden Şeyh Ömer Yâfî ile arasında dostluk ve yakınlık vardı. Sık sık mektuplaşırdı. Sonraları Hayfa’nın Tantura köyüne yerleşti ve burada insanlara doğru yolu anlattı. Hayfa bölgesinde büyüklüğü ve kerâmetleri ile meşhûr oldu. Mısır Hidivi İbrâhim Paşa Şam’a kadar olan bölgeyi ele geçirdikten sonra sık sık Abdurrahmân Buceyremî’yi ziyâret etti ve nasîhatlerini dinledi. Abdurrahmân Buceyremî on üçüncü hicrî asrın ortalarında vefât etti. Kabri Tantûra köyündedir.

Yûsuf Nebhânî’nin babası İsmâil Nebhânî humma hastalığına yakalandı. Tantûra’ya, Abdurrahmân Buceyremî’den hastalıktan kurtulmak için duâ istemeye gitti. Huzûruna girip elini öptü ve durumunu arz etti. Abdurrahmân Buceyremî; “Sen odanın kapısından içeri girerken, o hastalık da senden geçti. Seninle beraber odaya girmedi.” buyurdu. Gerçekten onda hummadan hiçbir eser kalmamıştı. Elini öpüp huzûrundan sevinçle ayrıldı.

KAYNAK: EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ, 1. CİLT

Yorumlar kapalı.