ABDULLAH HAN KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/25/2014 0

Türkistan Şeybani (Özbek) sülalesinin en büyük hü­kümdarı (? 1533-? 1598). İskender Han’ın oğlu olan Abdullah Han, düşman saldırısından kaçan babası­nın yerine ülkeyi savundu ve Buhara’yı ele geçire­rek (1557), başkent yaptı. 1583’te babası ölünce tahta çıktı. Semerkand, Belh, Taşkent, Fergana, Ho­rasan, Bedahşan ve Harizm’i alarak topraklarını ge­nişletti. Başına buyruk davranan oğlu Abdülmümin’in yolaçtığı sorunlarla uğraştıysa da, duruma egemen olmayı başardı. Göçebelerle yaptığı bir sa­vaşta öldü. Oğlu Abdülmümin de altı ay sonra ölünce, yönetim başka sülaleye geçti.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL

Yorumlar kapalı.