Abdullah Biraderler kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/08/2015 1

Abdullah Biraderler kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (19. yy) İlk Osmanlı fotoğrafçıları. I. Meşruti­yet sonrası İstanbul’unu fotoğraflar­la belgelediler. Bir dönem Abdullah Freres adıyla da bilinen Ermeni asıllı Kevork ve Vichen kardeşlerin doğum yerleri Diyarbakır’dır. Kevork Venedik’te resim, kardeşi Vichen ise İstanbul’da fildişi üzerine minyatür çalışmaları yaptılar. Daha sonra Alman Kimyager Rabach’ın İstanbul ‘da Tünel yakınında açtığı ilk fotoğrafhanede asistan olarak çalışmaya başladılar ve 1858’de Rabach Almanya’ya dönünce stüdyoyu dev­ralarak kısa zamanda ün kazandılar. 1862’de II. Abdülhamid iki kardeşi saray fotoğrafçılığına atadı. Önce I. Abdülaziz, daha sonra da II. Abdülhamid tarafından kendilerine “Ressam-ı Hazret-i Şehriyârî” unvanı verildi. Saray’ dan gördükleri bu ilgi ve himaye karşısında 1876’da Müslüman olarak Abdullah Bira­derler adını aldılar. Sonraları Saray fotoğrafçılığı Febüs Efendi’ye veril ince fotoğrafhaneleri eski ününü kaybetti.

1867’de Paris Uluslararası Fuarı’na katılan Ab­dullah Biraderler, yut t dışında açtıkları bu ilk sergide iki İstanbul manzarasıyla onur mansiyonu aldılar, ingiltere Kralı VII. Edward, Alman İmparatoru III. Frederick, Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph ve daha birçok tanınmış kişinin fotoğrafını çekmişlerdir.

Abdullah Biraderler birkaç kuşak boyunca, İs­tanbul’daki insan tiplerini ve manzaraları tespit eden fotoğraflarıyla, kentin görüntüsünü belgelediler. Bu özellikleriyle, sanatla aktüaliteyi birleştiren, belgesel anlamda ilk fotoğrafları çeken sanatçılar olarak tanın­dılar.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Anskilopedisi, 1. Cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

One Comment »