Vehbi Cem Aşkun kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/05/2015 0

Vehbi Cem Aşkun kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1909-1978) Türk folklor araştırmacısı, şair ve yazar. Sivas kültürü ve halk edebiyatı üzerine yaptığı araştırmalarla ta­nınır. 28 Haziran 1909’da Sivas’ta doğdu. Sivas Sultani­sinin ilk bölümünü ve İzmir Öğretmen Okulu’nu (1930) bitirdikten sonra, Merzifon’da ilkokul öğret­menliği yaptı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde yaptığı yükseköğrenimini (1938) ortaokul ve liselerde edebiyat öğretmenliği izledi. 1969 yılında emekliye ayrılan Aşkun 1978’de öldü.

Vehbi Cem Aşkun yazı hayatına 1929’da İzmir’ de Yeni Asır, Hizmet gazeteleri ve Fikirler dergisinde yayımlanan yazılarıyla başladı. Daha sonra Merzifon’ da, Merzifon şairleri üzerine yaptığı bir inceleme ve halkevi adına çıkarttığı Taşan adlı dergide yayımlanan yazılarıyla devam etti. Merzifon tarihi üzerine de incelemelerde bulunan Aşkun, Sivas’a atandıktan sonra halkevinde çalışmalarda bulundu. Kızılırmak ve Dört Eylül gazetelerinde Sivas folkloru üzerine yazı­ları yayımlandı. Sivas kongresi ve Sivas şairleri üzerine, daha sonra kitap olarak yayımlanan araştır­malar yaptı. Aşkun’un en önemli yapıtı Sivas Folkloru adlı iki ciltlik kitabıdır. Bu kitabında Aşkun, Sivas tarihi ve geleneklerini, yerli sanatları ve atasözlerini, halk hikâyeleri ve deyimlerini, türkü ve şairlerini incelemiş ve bu kentin folklor ve kültürünün aydın­lanmasına çalışmıştır. Folklor incelemeleri dışında hece vezniyle yazılmış şiirleri ve hikâye, tiyatro, roman türlerinde fazla tanınmayan denemeleri vardır.

YAPITLAR (başlıca):

İnceleme:

 1. Bir Mekteplinin Hikâ­yesi, 1931;
 2. Merzifon Şairleri, 1937;
 3. Sivas Folkloru, 2 cilt, 1941-43;
 4. Emrah, 1942;
 5. Sivas Kongresi, 1945;
 6. Ruhsati, 1945;
 7. Fin Baba, 1947;
 8. Sivas Şairleri, 1948;
 9. Kurtulan Merzifon, 1956;
 10. Duygu Dünyası Mevlânâ, 1970;
 11. Halk Edebiyatında Yerme ve Güldürüler,

Şiir:

 1. Ulusal Duyuşlar, 1936;
 2. Yayladan Sesler, 1943;
 3. Göllerin Musikisi, 1949;
 4. Geçmiş Günler,

Roman:

Kader, 1962.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 9. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Vehbi Cem Aşkun kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Şair ve yazar (D. 11 Temmuz 1909, Sivas – Ö. 8 Ocak 1979, Eskişehir). Ahmet Yılmaz, Çağatay, O. Tekin imzalarını da kullandı. Sivas Sultanisinde başladığı ortaöğrenimini İzmir Erkek Öğretmen Okulunda tamamladı (1930). Merzifon’da yedi yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi. 1938’de başlayarak Sivas ve Erzincan’daki çeşitli ortaokul ve liselerde en son Eskişehir Atatürk Lisesinde öğretmenlik yaptı (1953-69). 1969 yılında emekli oldu. Şiir, hikaye ve romanları dışında edebiyat ve folklor incelemeleriyle de tanındı, birçok halk ozanının belirlenip tanıtılmasına katkıda bulundu.

Çocuk kitapları: Ulusal Duyuşlar (1936), Çocuklara Şiirler (1943), Fetih Destanı (1955), Oğuz Destanı (1935), Atatürk Köyünde Uçak Günü (1936).

Kaynak: Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ansiklopedisi, 2. Cilt, Hasan Latif SARIYÜCE, Nar yayınları, 2012

Yorumlar kapalı.