Sedat Alp kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/09/2018 0

Sedat Alp kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1913) Türk arkeolog ve Hititolog. Karahöyük kazıları sonucunda, bölgede Hititler’in yerleştiğini ortaya koy­muştur. Selanik-Kareterye’de doğdu. İlköğrenimini Ak­hisar’da, ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1932’de hükümet tarafından Almanya’ya gönderildi. Leipzig ve Berlin üniversitelerinde Eski Anadolu dilleri ve kültürleri, Eski Çağ tarihi, arkeoloji, Hitito­loji, Sümeroloji öğrenimi gördü. 1940’ta doktorasını aldı. 1941’de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Hititoloji doçenti olan Alp, 1949’da profesör, 1959’da da ordinaryüs profesör oldu. 1956-1958 arasında, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi dekanlığı yaptı.

1953’te Münster, 1979’da Münih üniversitelerin­de konuk profesör olarak ders verdi. Londra, Berlin, Mainz, Paris ve Marburg’ta çağrılı olarak araştırmalar yaptı. Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, Çekoslovakya ve Japonya’nın çeşitli üniversitelerinde konferanslar verdi.

1946’da Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçildi; 1982’de bu kurumun son başkanı oldu. Mainz Bilim­ler Akademisi’ne seçilen iki Türk bilim adamından biri olan Alp, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün de üyesidir.

Sedat Alp, 7., 8. ve 9. Türk Tarih Kongreleri’nin toplanmasına katkıda bulundu. Uluslararası arkeoloji kongrelerine özgün bildirilerle katıldı. Sayıları altmışa yaklaşan makaleleri çeşitli yabancı dillerde yayımlan­dı. İtalya ve Federal Almanya cumhurbaşkanları tarafından en yüksek liyakat nişanıyla onurlandırıldı.

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Sedat Alp ‘in Hitit efsaneleri, yasaları, hiyeroglifi ve Hititler’deki Nam-Ra sınıfı konusundaki sosyolojik ve filolojik araştırması 1949’da yayımlandı. 1950’de hiyeroglif yazılı Hitit mühürlerinde bazı kişi adları­nın okunuşunu sağladı. 1952’de yaptığı çalışmayla Hitit Devleti’nin yapısı ve iç bünyesi konusunda açıklıklar getirdi.

Konya-Karahöyük’te arkeolojik kazılar yapan Sedat Alp, Zile yakınlarında bulunan ve Tahsin Ozgüç tarafından kazılan Maşat-Höyük’ün Hitit çivi yazılı metinlerdeki adının “Topika” olduğunu saptadı.

Çalışmalarını Anadolu prehistoryası, özellikle de Hititler üzerinde yoğunlaştıran Alp, Hititoloji dalın­da uluslararası literatüre girmiş bir bilim adamıdır.

Sedat Alp Eserleri

  1. Untersucbungen zu den Beamten-namen im hethitisehen FestzeremonielL 1940 (“Hitit Protokolü’ndeki Memur Adları Üzerine İncelemeler“);
  2. Kumarbi Efsanesi, 1945;
  3. Hitit Kanunları Hakkında“, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, V, 1947;
  4. Sosyal Sınıf Nam-Ra’lar ve İdeogramın Hititçe Karşılığı“, Belleten, XIII, 1949;
  5. Hitit Hiyeroglif Mühür ve Kitabelerindekı Bazı Şahıs Adlarının Okunuş­ları Hakkında, 1950;
  6. Zylinder und Stempelsiegel aus Karaböyük bei Konya, 1968 (“Konya Civarında Karahöyük’te Bulunan Silindir ve Damga Mühürleri“);
  7. Eski Onasya’da Siyasal İlişkilerden Bölümler“, Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Anma Kitabı, 1974;
  8. Maşat Höyük’te Keşfedilen Hitit Tabletlerinin Işığı Altında Yukarı Yeşilırmak Bölgesi’nin Coğrafyası Hakkında“, Belleten 41, 1977.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.