Raimondo d’ Aronco kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 03/27/2016 0

Raimondo d’ Aronco kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1857-1932) İtalyan mimar. ArtNouveau üslubu­nun Türkiye’deki en önemli uygula­yıcısı olmuştur. Udine’deki Gemona’da doğdu, Napoli’de öldü. Venedik Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gör­dü. Ancak ilgisi, okulda almış olduğu klasik eğitim­den çok, Avrupa’da gelişmekte olan akımlara ve bunların öncüleri olan sanatçılara yöneldi. Özellikle, hiçbir döneme öykünmeden, tümüyle yeni, modern biçimler aramaya yönelen Art Nouveau’ya (Yeni Sanat) yakınlık duydu. Bu anlayışla yaptığı bazı sergi pavyonu proje ve uygulamalarıyla dikkati çekti. 1887’de Venedik Sergisi’ndeki çalışmaları, Avrupa’da tanınmaya başlamasını sağladı.

1890’ların ortalarından başlayarak Türkiye’de de çalışmalar yaptı. Bu ilişkinin başlamasına yol açan olay, büyük bir olasılıkla 1894’teki Osmanlı Sergisi’nin projelerinin hazırlanmasına katılmasıdır. D’Aronco’nun çalışmalarını beğenen II. Abdülhamid, 1896’da onu baş mimarlığa getirdi. Sanatçı, padişahın devrildiği 1908’e değin hem Türkiye’de, hem de İtalya’da etkin oldu. 1902’de Torino Sergisi’nde yaptığı pavyon Avrupa’daki en önemli başarısı olarak kabul edilir. Bunu, 1903’teki Udine Sergisi pavyonları izledi.

Bu çalışmaları yanı sıra d’Aronco, İtalya’daki Massa Akademisi ve Palermo Krallık Enstitüsü’nde öğretim üyeliği yaptı.

D’Aronco başlıca eğitim görevlerini ve projeleri yabancı mimarların üstlenmeye başladığı bir dönem­de Türkiye’ye geldi. Öncelikle askeri binalarda ve saraylarda görülen Batı etkisi, Osmanlı mimarlığı üzerinde ağırlık kazanmıştı. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde mimarlık dersleri veren Alexander Valaury ile birlikte, İstanbul’da kimi önemli yapıların proje ve uygulamalarını gerçekleştirdi. Türbe, kitaplık ve çeş­meden oluşan Beşiktaş’taki Şeyh Zafir Külliyesi sanat­çının bugüne kalan en tipik ürünlerindendir.

D’Aronco’nun, yapılarında döneminin mimarlık anlayışına uyduğu, Batı etkileriyle yerel-geleneksel öğeleri seçmeci bir tutumla bütünleştirmeye çalıştığı görülür. Yapılarının biçimlenişinde ağır basan Art Nouveau üslubunun Türkiye’deki en önemli uygula­yıcısı olmuştur. .

YAPITLAR (başlıca):

  1. Düyûn-ı Umumiye Binası (Valau­ry ile), 1899, Cağaloğlu/İstanbul, bugün İstanbul Erkek Lisesi;
  2. Haydarpaşa Askeri Tıp Akademisi (Valaury ile), 1903, Haydarpaşa/İstanbul, sonra Haydarpaşa Lisesi, bugün Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi;
  3. Nazime Sultan yalısı, 1905, Kuruçeşme/İstanbul, yıkıldı;
  4. Şeyh Zafir Külliyesi, 1905-1906, Beşiktaş/İstanbul;
  5. Karaköy Camii, İstanbul,1958’de yıktırıldı;
  6. İtalyan Sefareti, Tarabya/Istanbul;
  7. Botter Apartmanı, Tünel/İstanbul.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 8. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.