Muslihuddin Mustafa Hocazade kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/18/2014 0

Muslihuddin Mustafa Hocazade kimdir? Hayatı ve eserleri: (Ö. 893/1488) Bursalı olup babası Bursa tüccarlarında Hoca Yusûf’tur. Hocazâde diye ün yapması da bundan dolayıdır. Tahsilini Bursa’da Kâdı Ayanlogoğlu’dan usul ve belâgat okuyarak tamamlamış ve ardından Hızır Bey’e muid olmuştur. Bir süre sonra II. Murad, önce onu Kestel kadılığına, ardından da Esediye Medresesi Müderrisliği’ne atamıştır. Hocazâde, Bursa’nın yetiştirdiği en büyük alimlerdendir. Nitekim Fatih, padişah olunca İstanbul’a gidip hocası olmuştur. Daha sonra sırayla Bursa sultan Medresesi ve İznik Orhan Gazi Medresesi’nde müderris olmuş, II. Bayezid’in Padişahlığı zamanında ise tekrar Sultan Medresesi Müderrisliği’ne atanmış, ilave olarak Bursa Müftülüğü’nü de deruhte etmiş ve bu görevde iken Bursa’da vefat etmiştir.

ESERLERİ

Hocazâde’nin Arap diline dair olarak tespit edilebilen başlıca eseri; Şerhû İzzî ve Havaşihi adlı eserdir. Eser, İzzî adlı ünlü sarf metnine yazdığı kıymetli bir şerh ve bir takım haşiyelerden ibaret olup uzun süre medreselerde ders kitabı olarak okutulduğu anlaşılmaktadır. Hocazâde bu eseri, Fatih’e İzzî’yi okuturken kaleme almıştır.

Kaynak: Mehmet yalar, XV. Yüzyıl bursa alimleri ve arap diline katkıları, uludağ üniversitesi ilahiyat fakültesi cilt: 11, sayı:2, 2002 ss. 97-116

Yorumlar kapalı.