Mehmed İbn-i Yusuf el-Çerkes kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/30/2015 0

Mehmed İbn-i Yusuf el-Çerkes kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarih ilminin hal tercemeleri şubesi mütehassıslarından olup asrımız ilim adamlarından Ali Emiri Efendi’nin ifadelerine göre Diyarbekir’lidir. (Taşköprülü-zade)’nin (Şakayik-ı Numaniye)sini, (İmam-ı Süalebi)’nin (Kısas-ı Enbiya)’sını, (Vakidi)’nin (Fütuhü’ş-Şam)ını terceme etmiştir ki üçü de basılmamıştır. «Fütuhü’ş-Şam»ın tercemesi 1098 (1687)’dedir. Beyrut dizdari [Muhafızı] idi.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.