Ludwig Beck kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/18/2016 0

Ludwig Beck kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1880-1944) Alman komutan ve siyaset adamı. 1944’te Hitler’e karşı girişilen başarı­sız darbenin önderlerindendir. 29 Haziran 1880’de, Rhine Irmağı üzerindeki Biebrich kasabasında doğdu. 1898’de Alman ordusu­na katılan Beck, 1913’tc kurmay yüzbaşı oldu. I. Dünya Savaşı sırasında Batı cephesinde çeşitli görev­ler aldı, Marne ve Verdun çarpışmalarında bulundu. Savaş bittiğinde binbaşılığa yükseldi. 1933’te Versailles anlaşması ile yasaklanan Ge­nelkurmay Dairesi’nin yerine kurulmuş olan Birlikler Dairesi başkanlığına getirildi. 1935’te Genelkurmay başkanı oldu. Genelkurmay başkanlığı sırasında Hit-ler’in silahlanma politikasının uygulayıcılarından biri oldu. Ancak 1935’ten başlayarak Hitler’in Çekoslo­vakya’yı istila planına sürekli olarak karşı çıktı. 1938’de istila planının uygulamaya konulacağı kesin-leşince bütün Genelkurmay’ın istifa ederek bu siyase­ti protesto etmesini sağlamaya çalıştı, başaramayınca da 1938 Ağustosu’nda tek başına istifa etti.

Bundan sonra askeri teori üzerine denemeler yazan Beck, bir süre sonra muhafazakâr siyaset adamı Carl Goerdeler ile birlikte Hitler’e karşı muhalefete başladı. Savaş yıllarında Naziler’e karşı pasif bir direnişin örgütlenmesi ve Naziler devrildikten sonra oluşacak bir hükümetin hazırlanması için çalıştı. Bu dönemde Beck, muhafazakâr muhalefet tarafından geleceğin devlet başkanı olarak değerlendiriliyordu. Beck ve yandaşları 1940’ların başlarında Hitler’e karşı suikast girişimlerinde bulundularsa da başaramadılar. En sonunda 20 Temmuz 1944’de bir hükümet darbesi düzenlediler. Ancak bu darbe girişiminin başarısızlığa uğraması üzerine Beck aynı gün intihar etti.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.