Leonardo Benevolo kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/21/2016 0

Leonardo Benevolo kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1923) İtalyan mimarlık tarihçisi ve mimar. Mimarlığın biçimsel sorunları ile top­lumsal işlevini ve siyasal bağlamını birlikte değerlendiren incelemeleriyle tanınmıştır. Milano yakınlarındaki Novara’da doğdu. Roma Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdikten sonra sırayla Roma, Floransa, Venedik, Palermo ve yeniden Roma üniversitelerinde mimarlık tarihi öğretmenliği yaptı. Öğretim üyeliğini bıraktıktan sonra Brescia’da mimar olarak çalıştı. 1960’tan başlayarak yazdığı kitaplarla bir mimarlık tarihi uzmanı olarak uluslara­rası düzeyde tanındı. Ele aldığı konular çoğunlukla modern dönem mimarlık tarihi ile kent tasarımı sorunları oldu. Uygulama alanında Giura Longo ve Melograni ile birlikte Bologna Fuarı’nın yeni merke­zini yaptı, birçok okul yapısı gerçekleştirdi. Ayrıca kent düzenlemeleriyle ilgili çeşitli komisyonlarda yer aldı.

Benevolo, mimarlığın evrimini incelerken, çok yönlü bir değerlendirme yapmayı gözetmiştir. Bir yandan proje ve uygulama aşamalarının niteliklerinin ve biçimsel deneylerin yer ve zamana bağlı olarak nasıl değiştiğini ya da sürekli kaldığını ele almış, bir yandan da mimarlık etkinliğinin toplumla ilişkisi üs­tünde durmuştur. Benevolo’ya göre mimarlık-toplum ilişkisi 18. yy ortalarına değin fazla önemsenmemiştir. Ama Sanayi Devrimi’nden etkilenerek gelişen modern mimarlık, toplumdaki sınıfsal sınırlamaların ötesine geçmiş, kültür ve sanat ürünlerinin tüm insanlar ölçeğinde yayılmasını öngören bir niteliğe kavuş­muştur.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Storia deli’ arehitettura moderna, 1960, (Modern Mimarlığın Tarihi);
  2. L’architettura delle çıtta nell’ Italia contemporanea, 1969, (“Çağdaş İtalya’da Kent Mimarlığı”);
  3. La storia deli’ arehitettura de Rinascimento, 1969, (“Rönesans Mimarlığı Tarihi”);
  4. Roma da ten a domani, 1971, (“Dünden Yarına Roma”);
  5. L’aventura della cittâ, 1973, (“Kentin Serüveni”);
  6. Storia della cittâ, 1975; (“Kentin Tarihi”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.