Kemal Kaya kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/20/2015 0

Kemal Kaya kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:  1903’te İstanbul-Üsküdar’da doğdu. 1922’de İs­tanbul Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü Pe­dagoji bölümünün ilk mezunlarındandır. Almanya’da Frankfurt (main) Yüksek Öğretmen Okulunu da bitirmiştir. İlkokul öğ­retmenliği, ilköğretim müfettişliği, Millî Eğitim Müdürlüğü, Aksu Köy Enstitüsü Müdürlüğü, Necati Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, İs­tanbul Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğü yaptı. 1943-46 arasında Çocuk Esirgeme Kurumu Yayın Müdürlüğü yaptı. Bu sırada, pek çok okul ve öğrenci kitabı yayımladı. İlkokul derslerinin öğretimine iliş­kin pek çok telif ve çeviri kitabı vardır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.