Hüseyin Remzi Bey (Evliya),(Miralay) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/23/2015 0

Hüseyin Remzi Bey (Evliya),(Miralay) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tabiblerinden, fazıl ve mukdim bir zat olup 1255 (1839) tari­hinde İstanbul’da doğmuştur. Tıbbiye Mektebini bitirdikten sonra kuduz hastalığı (Dau’l-Kelb) tedavisinin kaşifi olan Doktor Pastör’den tahsil etmek üzere (1302 (1886) senesinde padişah’ın emri ile Paris’e gönderilmiştir. [Osmanlı Tabibler Cem’iyyet-i Tıbbiye i Osmaniyye Cemiyeti] Azası oldukları gibi Paris’in [Maarif-i Kadıme-i Şarkiyye Cemiyet-i ilmiyyesi] kurucu azasından idiler. İrtihalleri 1314 (1898)’dedir. Kabri Kasımpaşa’da Bahriye Dairesi karşısındaki Türabi Dergâhındadır. Güzel ahlaklarından naşi «Evliya Hüseyin Bey» şöhreti ile ma’ruf olmuşlardı. Tıbbi eserleri ömrünün müddeti 58 kadar olup bazıları şunlardır:

 • (Dürer-i Esdaf),
 • (Muntehabat-ı Hüseyin Remzi),
 • (İhtimar),
 • (Erbaa-yi Kemal),
 • (Rehber-i Hakikat),
 • (Emraz-ı İnsan),
 • (Adab-ı Ta’am),
 • (Fen-i Mikrobi-yi Cerrahi),
 • (Tarih-i Tıb),
 • (İlm-i Hayvanat-ı Tıbbiye),
 • (Tıbb-i Nebevi),
 • (Terakkiyat-ı Tıbbiye),
 • (Tarih-i Tabii),
 • (Mir’atü’l-Beyt),
 • (Hıfz-ı Sıhhat-i Askeri),
 • (Mevalid-i Selase),
 • (Kuduz illeti ve Tedavisi),
 • (Omür ve Afiyet-i Beşer),
 • (Tababet-i Arap),
 • (Ahlak-ı Hamidi),
 • (Zeria-yi Adab-ı Kemal-i Luhum),
 • (Aşı Ameliyatı),
 • (Hıfz-ı Sıhhat-i Müteehhilin),
 • (Hıfz-ı Sıhhat-i Şübban),
 • (Jeotheni),
 • (İlm-i Hayvanat),
 • (Mikrop),
 • (Hayvanatın Teşrih ve Fizyolojisi),
 • (Rehnuma-i Teftiş-i Luhum),
 • (Tedavi-i Baledlik) ve sairedir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.