Fazıl Ahmed Paşa (Köprülü) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/02/2015 0

Fazıl Ahmed Paşa (Köprülü) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ciddi hizmetleri Osmanlı tarihinin sayfalarını süsleyen bu büyük zatın Girid’in fethine dair yazdıkları tarihi eserlerinde Kandiye’de akt olunan muahede ile bu muharebede kullanılan alat ve harb gemilerinin neden ibaret olduğu, ne miktarda bulunduğu, sevk olunan toplar ve askerler ile bahriye planları tafsilatı ile zikredilmiştir. Bazıları tarihçe’nin başka birisi tarafından bu büyük zat adına yazıldığını da rivayet ediyorlar ki mevsuktur. Bir de mükemmel Arapça divanları vardır. Vefatı 1087 (1676) tarihindedir. Mezarı İstanbul’da Çemberlitaş karşısındaki babasının Türbesindedir. Her iki eseri de basılmamıştır. Bu zatın Uyvar’ın fethi­ne dair Taib Ömer Efendi’nin (Fethiye-i Uyvar) adında bir eseri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.