Clovis I Kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 12/16/2021 0

Clovis I Kimdir? Hayatı ve Eserleri: (466-511) Frank kralı. Frank Krallığı’nın siyasi birliğini sağlamıştır. Bazı kaynaklara göre 465’te, bazılarına göre 466’da Hlodovic’te doğdu, 27 Kasım 511’de Paris’te öldü. Tournai’deki Sala Frankları’nın kralı Childeric ile Basina’nın oğlu, Marovenj hanedanına adını veren Morovench’in torunudur. Babasının ölümü üzerine 481’de tahta çıktı ve ölümüne dek Frank Krallığı’nı yönetti. Kral olunca küçük Frank Krallığı’nın sınırlarını genişletmek için önce, 486’da Gaul’ün son Romalı yöneticisi Syagrius’a savaş açtı ve onu Soissons’da yenerek, Loire nehrine kadar uzanan tüm Gaul bölgesini ele geçirdi. Sonra, diğer barbar krallıklarına karşı bir dizi sefer düzenledi. Bir Cermen kabilesi olan Alamanlar’ı Tolbiac’ta yendi ve sınırlarını Rhine nehrine kadar genişletti. Bu arada, Aşağı Rhine bölgesinde yaşayan Thüringenler ile Ripuaıre Frankları’nı egemenliği altına aldı. 493’te Burgonde Prensesi Katolik Clotilde ile evlendi. Piskoposların desteği ile Seine ve Loire nehirleri arasındaki bölgeyi savaşma­dan ele geçirdi. Karısının ve Reims piskoposu Remi ile Avit’in etkisiyle 496’da çoktanrılı dini bıraktı ve Hıristiyan oldu. Clovis Hıristiyanlık’ı kabul eden ilk kral olarak Katolik halkın gözünde saygınlık kazandı.

Clovis Hıristiyanlık’ı seçtikten sonra, kendi top­raklarında
yaşayan ve daha önce yandaşı olan kralları tasfiye etti. Clovis’in genişleme ve
ülkeyi tek başına yönetme siyasetinden tedirgin olan Vizigotlar, Ostrogot Kralı
Büyük Theodoric’in desteğiyle Clovis’e karşı bir cephe oluşturdular. Clovis,
500’de Burgonde Kralı Gondebaud ile yaptığı savaşı kazanarak bu ülkeyi haraca
bağladı. Ardından Gondebaud’la birleşerek Vizigotlar’ın üzerine yürüdü. 507’de,
Poitiers yakınlarındaki Vouille’de Vizigot Kralı II. Alaric’i yenen Clovis,
Toulouse ve Aquitaine’i ele geçirdi. Vouille savaşıyla, Franklar’ın genişleme
dönemi nok­talanmış oldu.

Clovis bundan sonra savaşmaya son verdi ve başkent yaptığı
Paris’te oturmaya başladı. Paris’te 12 havari adına bir kilise yaptırdı. Daha
sonra Sainte-Genevieve adı ile anılan kilisenin Hıristiyan dünya­sında ayrı bir
konumu olmuştur. Clovis yaşamının son yıllarında Orleans’da 32 piskoposun
katıldığı bir kilise kurulu topladı. Daha sonra da Lex Salica’yı (Salica
Yasası) yayımladı. 65 cümleden oluşan bu yasayla Frank Krallığı’nın siyasi
birliği sağlanmış oldu. Clovis’in ölümünden sonra Frank Krallığı, Cermen
gelenekleri uyarınca, Childebcrt, Clodomir, Clotaire ve Thierry adındaki 4 oğlu
arasında bölüştü­rüldü.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 26, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.