Charles Bell kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/26/2016 0

Charles Bell kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1774-1842) İskoç anatomi ve fizyoloji bilgini. Sinir sistemi üzerinde çalışmış, özel­likle hareket ve duyu sinirleri arasın­daki ayrımı vurgulamıştır. Kasım 1774’te Edinburgh’da doğdu. Ağabeyle­rinden John (1763-1830) Edinburgh Üniversitesi’nde anatomi ve cerrahi profesörü, George Joseph (1770­1843) ise aynı üniversitede hukuk profesörüydü, ilk anatomi öğrenimini büyük ağabeyisinden alan Char­les 1804’te Edinburgh Üniversitesi’ni bitirerek Lon­dra’ya gitti. Meslek yaşamının büyük bir bölümünü sürdüreceği bu kentte iyi bir cerrah ve öğretim üye%-olarak dikkati çekti, özellikle klinik dersleriyle bü­yük ilgi topladı. 1812’de aynı kentteki Middlesex Hastanesi’nin cerrahlığına, 1824’te Royal College of Surgeons’da anatomi ve cerrahi profesörlüğüne, 1828’de de University College’a bağlı tıp okulunun yöneticiliğine getirildi. 1826’da Royal Society’ye üye seçilen Bell, üç yıl sonra bu kurumun ilk madalyala­rından birini, 1831 ‘de de “Sir” unvanını aldı. 1836’da Londra’daki University College’dan ayrılarak Edin­burgh Üniversitesindeki cerrahi kürsüsüne döndü ve 28 Nisan 1842’de Worcestershire’deki North Hallow’da öldü.

Bell, beyin ve sinir sistemi anatomisiyle ilgili çizimlerini 1806’da yayımlamıştı. 1811 ‘de basılan New Idea of Anatomy of the Brain (“Beynin Anato­misi Üzerine Yeni Bir Görüş”) ve 1830’daki The Nervous System of the Humarı Body (“insan Vücudu­nun Sinir Sistemi”) adlı yapıtları nörolojide yeni bir çığır açtı. Bu yapıtlarında sinirlerin yapısını ve işlevini yeniden tanımlayarak, yaygın inanışı çürüte­cek kanıtlar getirdi. Bell’in açıklamasına göre sinirle­rin yapısı sanıldığı gibi bir bütün değildi, ince liflerden oluşuyordu. Ayrıca sinirleri tek tip olarak düşünmek de yanlıştı, işlevlerine göre duyu ve hareket (motor) sinirleri olmak üzere ikiye ayırmak gerekiyordu. Duyu sinirleri impulsları merkez sinir sistemine iletiyor, hareket sinirleri ise beyinden ya da diğer merkez organlardan gelen impulsları çevre organlara aktarıyordu. Aynı yıllarda Fransız fizyoloji ve nöroloji bilgini Magendie de işlevleri arasındaki farklılığa dikkati çekerek duyu ve hareket sinirlerini birbirinden ayırt etmişti. Magendie ile ortak çalışma­ları sonucunda Bell, omurilik sinirlerinin (belkemiği sinirleri) iki yönlü iletkenliğini de saptadı. Bu sinirle­rin ön (karın tarafına bakan) köklerinden hareket (motor) sinirlerinin, arka (sırt tarafındaki) köklerin­den de duyu sinirlerinin çıktığını açıkladı. Bu buluş nörolojide önemli ilerlemelere temel olmuştur.

YAPITLAR:

  1. Essays on the Anatomy of Expression in Painting, 1806, (“Çizimlerle Anatomi”);
  2. New Idea of Anatomy of the Brain, 1811, (“Beynin Anatomisi Üzerine Yeni Bir Görüş”);
  3. Observations on lnjuries of the Spine and Thigh Bone, 1824, (“Omurga ve Uyluk Kemiği İncinmeleri Üzerine Gözlemler”);
  4. The Nervous System of the Human Body, 1830, (“İnsan Vücudunun Sinir Sis­temi”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.