Çesmizade Mustafa Reşid Efendi (Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 08/16/2015 0

Çesmizade Mustafa Reşid Efendi (Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ulema ve tarihçilerden olup İstanbul’ludur. Süleymaniye Medresesi Darü’l-Hadis Müderrisliğine nail olmuştur. Bir müddet vak’anüvislik hizmetinde bulunarak 1236 (1821) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Rumelihisarı Kabristanında yol kenarında medfundur. Tarihçesi ile şiirleri vardır. Tarihçesi’nin bir nüshası Es’ad Efendi Kütübhanesinde mevcuttur. Vak’anüvis Hakim Efendi’ye halef olmustu. Kendisinin ve halefi olan Musazade Münecciması Mehmed Abdullah ve Behçeti Hasan Efendilerin Yazdığı tarihçelerini Vasıf Efendi tashihten sonra kendi tarihine ilave etmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.