Benedikt Carpzov kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 11/21/2021 0

Benedikt Carpzov kimdir? Hayatı ve eserleri: (1595-1666) Alman, hukukçu. Almanya’da ceza hukuku ve Protestan din hukukunun önde gelen temsilcilerindendir. 27 Mayıs 1595’te Wittenberg’de doğdu, 30 Ağustos 1666’da Leipzig’de öldü. Almanya’ya çok sayıda hukukçu ve din bilgini yetiştirmiş bir aileden gelmekteydi. Kırk yıl süreyle, Almanya’da en önemli mahkeme olarak kabul edilen, Leipzig Jüri Mahkemesi üyeliği yaptı. Benedikt Carpzov, Saksonya’nın geleneksel hukuku ile yeni benimsenen Roma hukukunu bütünleştirerek, gelecek yüzyıldaki gelişmelerin hukuki temelini atmıştır. Bu açıdan Carpzov’un etkisi Bartolus’unkine benzetilebilir.

Carpzov’un temel ilgi alanı ceza hukuku ve ceza muhakemeler usulüdür. î 635’te yayımlanan Practica nova imperialis saxonica rerum criminalium (“Saksonya Ceza Hukukunun Yeni Uygulamaları“) adlı kitabında Alman Ceza Hukuku’nu ilk kez sistematik bir biçimde inceleyen Carpzov, yalnızca kilise öğretisinin değil, aynı zamanda Saksonya Anayasası’nın da Almanya’da ilk kez tanınmasına katkıda bulundu.

Otuz Yıl Savaşları sırasında yaşayan Benedikt Carpzov, 20.000 ölüm cezasına karar vermiştir. Tevrat’ı “ilahi hukuk” olarak kabul eden Carpzov, cezanın aynı zamanda korku yaratması gerektiğini savunmuştur. Leipzig Üniversitesi’nde kilise hukuku dersleri verirken yazdığı ve 1649’da yayımlanan Jurisprudentia ecelesiastica’da. (“Kilise Hukuku“) Protestan kilise hukuku için temel ilkeler önermiştir.

Carpzov’un, ceza, kilise, feodal ve anayasa hukuklarının yanı sıra, 1653’te Ludovicus de Montesperato takma adıyla yayımlanan X. Innocent’e karşı yazdığı bir de siyasal polemik kitabı bulunmaktadır.

Benedikt Carpzov Eserleri: 

  1. Practica nova imperialis saxonica rerum crimınalium, 1635, (“Saksonya Ceza Hukuku’nun Yeni Uygulamaları”);
  2. Jurisprudentia forensis romano-saxonica, 1638, (“Romen-Sakson Hukuku’na Giriş”); 
  3. Processus Juris in fora saxonico, 1957, (“Saksonya Hukuk Yöntemi”); 
  4. Jurısprudentia ecelesiastica, 1649, (“Kilise Hukuku”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 23, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.