Antere kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/17/2018 0

Antere kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? – 615) Arap şair. Anter adlı ünlü halk öykü­sünün kahramanıdır. Antere b. Şeddad, Zebibe adlı Habeş bir cariye­nin oğluydu. Zenci bir köleden doğduğu için hür sayılmıyordu. Savaşmak hakkı yoktu. Özgürlüğünü, bir savaşta babasına yardım etmesi karşılığında elde etti. Babası onu kendi soyuna da kabul etti. Kendi kabilesi ile Fizare kabilesi arasında çıkan olaylar kırk yıl sürdü. 610’daki son savaşta Antere kahramanlıklar gösterdi. Eski Arap kaynaklarına göre pek çok şiir yazmış­tır. Şiirlerinin bir bölüğü İslamlık öncesi yedi şaire ayrılmış Muallakat-ı Seba (Yedi Askı) adlı mecmuaya girmiştir. Mecmua genellikle şerhli ve şerhsiz yedi (bazen on) kasideden oluşur.

Bir söylentiye göre Antere, Vizr b. Cabir tarafın­dan öldürüldü ve kabilesi onun öcünü alamadı.

Bir adı da Siret Anter olan Anter halk öyküsünde Antere’nin halk tarafından romanlaştırılmış savaşları, aşkları ve yaşam serüveni anlatılır. Öykünün içine çeşitli kaynaklardan birçok parçalar da girmiştir. Yapıt, II. Mehmed’in emriyle Türkçe’ye çevrilmiştir. Batı dillerine de çevirileri vardır.

Antere Eserleri

Sıret Anter; Divan-ı Antere, 1883.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 6. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.