Ahmet Ziya Akbulut kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/21/2016 0

Ahmet Ziya Akbulut kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1869-1938) Türk ressam. Konularını, “her şey perspektif için” ilkesiyle ele almış, mimari yapılarla resim arasında ilişki kurmuştur. İstanbul’da doğduğu ve aynı şehirde öldüğü sanılmaktadır. 1887’de bitirdiği Harp Okulu’nda Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi oldu. 1894’e kadar Genel Kurmay Başkanlığı Resimhanesi’nde çalıştı. 1894’de yüzbaşı iken, Kuleli Askeri Lisesi resim hocası Osman Nuri Paşa’nın yardımcılığını yaptı. Sanat çalışmalarının yanı sıra fen bilimlerine de merak saran Akbulut, kısa zamanda matematik, astronomi ve özellikle “menazur” denilen perspektif biliminde otorite olarak tanındı. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin üyesi olarak, bu cemiyetin gazetesinde perspek­tifle ilgili yazılar yazdı. 1914’te Sanayi-i Nefise Mektebi’nde perspektif öğretmeni, daha sonra da müdür yardımcısı oldu.

Bu görevini 1938’de ölümüne değin sürdürdü. Perspektif sorunlarıyla ilgili, Amel-i Menazır (1896) ve Ululu Ameliye-i Fenni Menazır (1922) adlı iki kitabı vardır.

Ahmet Ziya, “her şey perspektif için” ilkesiyle ele aldığı mimari konuları, doğa görünümleri ve insan figürlerini hiç değiştirmeden, gerçekte olduğu ve gözüktüğü gibi resmeder. Bu, ayrıntıları çok titizce işleyen, neredeyse fotografik bir gerçekçilik anlayışı­dır. Çizgisel perspektif kurallarının kesinlikle uygu­lanması, nesnelerin biçimlerinin renkli fotoğraf gibi kopya edilmesi bu resimlerin belirgin özelliğidir.

YAPITLAR:

  1. Beyazıt İmareti;
  2. Sultan Ahmed Camii;
  3. Mihrimah Camii;
  4. Yahudi Lehimci.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 3. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.