Ahi Çoban kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/28/2015 0

Ahi Çoban kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Konya’nın ileri gelen Ahilerinden idi. Ahmed Eflâkî’nin (ö. 1360) eserinde, Ahi Kayser’in oğlu olduğu, Mevlana Celâleddin Rumi (ö. 1273) zama­nında yaşadığı ve soyunun Hüsameddin Çelebi’nin (ö. 1284) babası Ahi Türk (Ahi Muhammed Urmevî) ile Ahi Başara’nın büyük babalarına ulaş­tığı kaydedilir. Mevlana’nın muhiblerinden olan Ahi Çoban, Sultan Veled Divanı’nda babasıyla birlikte övülür. Bazı araştırmalarda onun dellak olduğu ifade edilir.

İsmail ÇİFTCİOĞLU

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.