Yenî binyıl için Ortodoks olmayan fikirler kitabı hakkında bilgi

kihaes 03/23/2014 0

21. Yüzyıl Anarşizmi – Yenî binyıl için Ortodoks olmayan fikirler kitabı hakkında bilgi: Hemen belirtelim: Bu “yıkıcı” olmayı amaçlayan bir kitap. Otoriter, hiyerarşik, şiddetin kurumlaştığı yapılan yeni bir “hayat tarzı” ile yık­mayı öneriyor. “İnsan doğasının özgürlüğü ya da otoriteyi seçmesini önleyecek hiçbir şey yoktur,” saptamasından hareket ederek, “devri­min ekonomik ve toplumsal koşullardan çok ‘bir irade’, ‘bir kişisel se­çim’, ‘bir kendini var etme tarzı’ olduğunu” savunuyor.

Yeni bir bin yıla giriyoruz; Anarşistler, giderek parçalanan bir dünya­nın karmaşıklıklan ve çelişkilerine kendi çeşitlilikleri ile müdahale ediyorlar. Toplumun mutlak ve mekanik yorumlarının çöküşünden söz eden postmodemizm, kaos kuramı, çevrecilik ve feminist post yapısal­cılık gibi felsefi akımlar hakkında söz alıyorlar. Modern dünyanın so­runlarına klasik şablonlarla bakmaktansa yeni fikirler üretmekte cesur davranıyorlar. İnsan doğasından refah devletine, sivil itaatsizlikten po­püler kültüre, ulaşımdan aylaklığa, teknolojiden cinselliğe kadar çeşit­li konularda “uçuşa geçmekten” ve “yıkıcı olmaktan” çekinmiyorlar. Söylemlerinin merkezine ise şu bakışı oturtuyorlar: Devlet devrimle yıkılabilecek bir şey değil, insanlar arasındaki bir ilişki tarzıdır. Dev­let, bu ilişki tarzıyla var olur, beslenir, güçlenir, sömürür ve öldürür. Devlet, otoriter ve hiyerarşik örgütlenmelerle iktidara talip olunarak değil; insanlar arasında devletin kendini yemden üretemediği yeni iliş­kiler, özgürlükçü ve dayanışmacı yeni bir “hayat tarzı” kurularak yıkı­labilir. Asıl olan “iktidarı almak” değil, gündelik hayat devrimleridir. Zira, yaşanacak bir hayatımız vardır.

Anarşistler 20. yüzyılın diğer “devrimci önerileri” kullanıp geçersiz- legtirdiğini söyleyerek, 21. yüzyıl için meydan okuyorlar: Artık, “güç ilişkileri üretmeyecek bir toplumsallığı amaçlayan yeni bir soldan ya­na olma zamanı geldi,” diyorlar…

“En içten demokratı tahta oturtun, hemen inmezse kesinlikle hainleşecektir.”

Bakunin

John Purkis & James Bowen

Yorumlar kapalı.