Yavuz Abadan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/04/2015 0

Yavuz Abadan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1905-1967) Türk hukukçu ve siyaset adamı. Ka­mu hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. 18 Nisan 1905’te Kırım’da doğdu. Aynı yıl ailesi Eskişehir’e göç etti. Ortaöğrenimine Eskişehir İdadisi’nde başladı. Bir süre Konya Lisesi’nde okuduktan sonra İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1930’da İstan­bul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1933 yılında Heidelberg Üniversitesi’ndeki doktora çalışmasını tamamlayarak Türkiye’ye döndü. İstanbul Hukuk Fakültesi’ne doçent ve Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu ilçe örgütüne üye oldu. Parti adına konfe­ranslar verdi. 1940-1942 arasında Eminönü Halkevi başkanlığı yaptı. 1943 yılında Eskişehir milletvekili olarak meclise girdi. 1947 yılında Siyasal Bilgiler Okulu müdürlüğüne getirildi. 1948’de Ankara Hukuk Fakültesi hukuk tarihi profesörü oldu. 1952’de Siya­sal Bilgiler Fakültesi dekanlığına seçildi. Bu yıllarda SBF’ye bağlı Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsü’nü kurdu. 1954’te Hukuk Felsefesi ve Am­me Hukuku ve Devlet Nazariyeleri adlı kitapları yayımlandı. Bu tarihten sonra inceleme niteliğinde çok sayıda makale yazdı. 1963’te Milletlerarası Hu­kuk ve Toplum Felsefesi Derneği’nin başkan vekil­liğine, 1965’te Milletlerarası Siyasi İlimler Derneği yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 30 Haziran 1967’de Ankara’da öldü.

YAPITLAR (başlıca):

Hukuk Felsefesi, 1954; Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri, 1954; inkılap Tarihine Giriş, 1960.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 1. Cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.