Wolfgang Abendroth kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/16/2015 0

Wolfgang Abendroth kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1906) Alman hukukçu ve sosyal siyaset tarihçisi. Avrupa işçi sınıfı tarihi ile ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. 2 Mayıs 1906’da Almanya’da Elberfeld’de doğ­du. Frankfurt’ta 4ise öğrenimi gördüğü yıllarda Ko­münist Gençlik adlı örgütte çalıştı. 1924’te Frankfurt Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1930’da öğrenimini bitire­rek Hechingen Sulh Mahkemesi’ne atandı. 1932’de Frankfurt’ta Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde çalışma­ya başladı. 1933’te Nazi Hükümeti’nin devlet memurluğuyla ilgili olarak çıkarttığı yeni yasalara daya­nılarak görevden alındı ve avukatlık yapması yasak­landı.

1934’te isviçre’ye giderek Bern’de doktora yaptı. 1935’te Almanya’ya döndü. 1937’de tutuklandı ve 1941 ‘e değin Luckau Cezaevi’nde kaldı. 1943’te eski hükümlülerden oluşturulan birliklerle Yunanistan’a çalışmaya yollandı. Limni adasında kaldığı süre içinde Yunan direniş hareketiyle ilişki kurdu. 1944’te Alman­ya Yunanistan’daki birliklerini geri çekmeye başla­dığı sırada Limni’de kalarak Milli Halk Kurtuluş Ordusu (ELAS) adlı Yunan direniş örgütüne katıldı. Aynı yıl birçok ELAS üyesiyle birlikte İngilizlerce tutuklanarak Mısır’a gönderildi. 1946’da serbest bıra­kıldı ve ülkesine döndü.

1947’de Adalet Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. Sovyet işgal bölgesinde Yüksek Adalet Divanı üyeli­ğinde bulundu. Aynı yıl Halle Üniversitesi’ne öğre­tim üyesi oldu. 1948’de Leipzig Üniversitesi ile Jena Üniversitesi’nde profesör olarak görev aldı. Aynı yıl İş, Siyaset ve İktisat Yüksek Okulu’nun kurulmasına katkıda bulundu. Okul, sendikalarca önerilecek işçile­ri ve savaş nedeniyle öğrenimini tamamlayamamış olanları eğitmeyi amaçlıyordu. Çeşitli engeller yü­zünden bu amaçlara ulaşılamaması nedeniyle, 1950’de Marburg Üniversitesi’ne geçti. Marburg Üniversitesi Siyasal Bilimler kürsüsündeki çalışmalarım sürdür­mektedir.

Abendroth, yaşamı boyunca işçi sınıfının duru­muyla ilgilenmiş, sendikalar ve işçi sınıfı tarihi konu­sunda incelemeler yapmıştır. 1954’te yayımlanan Die deutscben Gewerkschaften adlı kitabında Alman sen­dikalarını, 1965’de yayımlanan Sozialgeschichte der europeaischen Arbeiterbewegung adlı kitabında ise Avrupa işçi sınıfı tarihini incelemiştir. Bunun yanı sıra devletler özel hukuku, Almanya’nın devlet yapısı, Alman anayasası ve Almanya’da sosyal demokrasinin durumu konusunda da kitaplar yazmıştır.

YAPITLAR:

  1. Die Völkerrechtltche Stellung der B- und C-Mandate, 1936;
  2. Die Haftung der Reichs, Preussens und der Gebietskörperschaften des öffentlichen Reckts für vor der Kapitulation entstandene Verbindlicbkeiten, 1947, (“III. Reich’m Yıkılışından Önceki Taahhütler Açısından İmparatorluğun, Prusya’nın ve Bölgesel Kamu Kurumla­rının Sorumluluğu”);
  3. Die deutscben Gemerkschaften, 1954, (“Alman Sendikaları”);
  4. Bürokratischer Vermal-tungsstaat und soziale Demokratie, 1955, (“Bürokratik Devlet Yönetimi ve Sosyal Demokrasi”);
  5. Aufstieg und Krise der Deutscben Sozialdemokratie, 1964, (“AlmanSosyal Demokrasisinin Yükselişi ve Bunalımı”);
  6. Sozial-geschichte der europaischer Arbeiterbesvcgung, 1965,(Av­rupa İşçi Hareketleri Tarihi, 1974);
  7. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, 1966, (“Federal Alman Cumhuriyeti Anayasası”);
  8. Antogonistische Gesellscbaft und politische Demokratie, 1967, (“Antagonist Toplum ve Siyasal Demokrasi”);
  9. Einfuhrung in die politiscbe Wissenschaft, 1968, (“Siyasal Bilimlere Giriş”);
  10. Arbeiterk-lasse, Verfassung und Staat, 1975,(“İşçi Sınıfı, Anayasa ve Devlet).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.