Vittorio Amedeo Alfieri kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/28/2016 0

Vittorio Amedeo Alfieri kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1749-1803) İtalyan trajedi yazan. İtalyan ulusal tiyatrosunun kurulmasına katkıda bulunmuştur. İtalya’da, Astı’de soylu bir ailenin oğlu olarak doğdu. Rahat ve hareketli bir gençlik geçirdi. Turin’deki Askeri Akademı’yı bitirip asteğmen olarak orduya katıldıysa da, askeri yaşam ona çekici gelme­diğinden, izin alıp Avrupa gezisine çıktı. Fransa’da incelediği Voltaire, J.J. Rousseau ve Montesquicu’nun düşüncelerinden büyük ölçüde etkilendi. 1772’de ordudan istifa edip Turin’e yerleşti. Yaşamındaki boşluğu doldurmak için klasik edebiyatı ve italyan şairlerini incelemeye, oyunlar yazmaya başladı. 1777 de Albany Kontesi’yle başlayan ilişkisi, 1787’de birlikte Paris’e yerleşmeleriyle sürdü. 1789 Fransız Devrimi’ni başlarda desteklediyse de, sonradan gö­rüşleri değişti ve Fransa aleyhine yazdığı bir yergi yüzünden Paris’i terkedip Floransa’ya yerleşmek zorunda kaldı. 1803’te ölümü üzerine karısı tarafın­dan Santa Croce Kilisesi’nde adına yaptırılan anıt Cenova’nın seçkin yapıtlarından biridir.

Askerlikten istifa ettikten sonra yazdığı Cleopatra adlı trajedi 1 775 yılında büyük bir başarı kazanınca kendisini bütünüyle tiyatro oyunları yazmaya verdi. 1776’dan 1789’a değin hepsi zorba yönetimlere karşı çıkışı konu alan on dokuz trajedi yazdı. Oyunlarının tümü özgürlük için mücadele eden kahramanlarla, zorba yöneticilerin kavgasının sert, acı bir dille yansıtıldığı, halkı kavgaya çağıran trajedilerdi. Oyun­ları 1789’da Paris’te topluca basıldı.

Klasik efsaneleri ve tarihsel öyküleri kendi çağı­nın ilericiliği içinde kullanmaya çalışan Alfieri, İtalya’ da ulusal bir tiyatronun kuruluşuna yardımcı olmuş­tur. Kendinden önceki tiyatro yazarlarının gevşek, duygusal komedilerine karşılık güçlü karakterler, tra­jik durumlar ve zorbalara nefretin ön plana çıktığı duygulara yer vermesi, İtalyanlar tarafından coşkuyla karşılandı. Doğumunun 200. yılının Alfieri Rönesansı adı altında büyük gösterilerle kutlanması etkisinin sürdüğünün kanıtıdır.

YAPITLAR:

  1. Cleopatra, 1775;
  2. Merope, 1782;
  3. Polinice, 1783;
  4. Antıgone, 1783;
  5. Agamemnon, 1783;
  6. Oreste, 1783;
  7. Octavia, 1784;
  8. Mana Stuarda, 1789;
  9. Mirra,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 4. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.