Vahid İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/08/2015 0

Vahid İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Askeri Tıbbiye Mektebinden 1294 (1876) senesinde mezun olmuş tabiblerdendir. (Fenn-i kibalede Çocuk doğurma sanatındaki) ihtisasına mebni mektebten çıkışında bu ilmin muallim muavinliğine tayin olunmuş ve sonradan Tıbbiye Mektebinde «Fenn-i Kibale» muallimi olmuştur. Osmanlı tababetine büyük hizmetleri geçen tabiblerdendir. İstanbul’da beş bini mütecaviz güç doğuma yardım etmiş ve bu şekilde bir çok hayatın kurtulmasına yardım etmiştir. Ebelikte şöhreti müsellem (herkesçe kabul) bir enam bulmuştur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.