Ulvi (Hüseyin Ulvi İbn-i el-Hac Ahmed) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/15/2015 0

Ulvi (Hüseyin Ulvi İbn-i el-Hac Ahmed) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarihçi ve şair bir zat olup Bursalıdır. Sultan Üçüncü Ahmed devrindeki 1123 (1711) Rusya seferinde bulunarak müşahedelerine atfen (Mir’atü Zafer) isminde güzel bir tarihçe yazmıştır. Mukaddimesinde Bursa’da sipahi zabiti olduğunu ve o tarihte Bursa Valiliğinde Derviş Mehmed Paşa’nın bulunduğunu zikrediyor. Tarihçesinin dikkate şayan noktaları olmak üzere aşağıdaki rakamlar derc edildi:

350 top

500 yelken gemi

250 bin piyade

232 bin süvari (Kırım Han’ı süvarileri ile beraber)

Nihayetinde fetihname ve tebrikname sahasında uzunca bir kasidesi vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.