Tursun Bey (Tur-i Sina Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/15/2015 0

Tursun Bey (Tur-i Sina Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İstanbul’un fethini müteakib İstanbul’un tahririne me’mur edilen Bur­sa Sancak beyi Cebe Ali Bey’in yeğeni ve Hz. Fatih’in maiyyetinde defterdarlık hizmetinde bulunan Karıştıranlı Süleyman Bey’in kayınıdır. Sul­tan ikinci Bayezid’in zamanında da namlı yazarlardan olup bu devrede de defterdarlık ve kapı kethüdalığı gibi hizmetlerde bulunmuştur.

(Tarih-i Ebu’l-Feth) adı ile yazdığı tarih biraz muğlak olmakla beraber istifade edilecek eserlerdendir. Aslında Fatih’in fetihlerinden bahsediyorsa da bir miktar da ikinci Bayezid devrini açıklamaktadır. Bu ta­rih sonradan Tarih-i Osmani Encümeni Hey’eti’nce basılmıştır.

İstanbul’un fethinden sonra İstanbul Defterdarlığında bulundu. Ce­be Ali Bey Bursa’ya avdet ettiği cihetle tahrir vazifesini de ifa etmiştir. İsmine dair kitabın  mukaddimesindeki ifadesi şöyledir:

Emma ba’dü: Bu muharrer sutur ez’afu’l-fukara (Tur-i Sina) ki galat-ı meşhur üzere (Tursun) Bey lakabı ile mezkurdur…

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.