Turhan Oğuzkan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/20/2015 0

Turhan Oğuzkan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1923-1992) İstanbul’da doğdu. Edime Öğretmen Okulundan mezun olduktan sonra, Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümüne girdi ve 1943 yılında mezun oldu. Birkaç yıl öğretmenlikten sonra 1951-1953’e kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde Ohio Devlet Üniversitesi’nde okudu ve master de­recesi aldı. 1953’te Amerika’dan dönünce Gazi Eğitim Enstitüsüne önce asistan, sonra öğretmen olarak atandı. Bu sırada Vedide Baha Pars ve ar­kadaşlarıyla birlikte “Eğitim Psikolojisi” adlı kitabın “Yetişkinler Psi­kolojisi” bölümünü yazdı. Pedagoji bölümünde ilk kez “Yetişkinler Psi­kolojisi”, “Halk Eğitimi” ve “Grupla Çalışma Teknikleri” adlı dersleri okuttu. Daha sonra Doktorasını bitirince Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1990 yılında yaş haddinden emekli oldu.

O yıllarda, okuttuğu derslerle ilgili notlarını birer kitap haline ge­tirerek bastırmıştır. O zaman, Grupla Çalışma Teknikleri dersi, eğitim çevrelerinde “etkinlik” ilkesine ve “demokratik yaşamaya” bağlılığın bir simgesi olmuştur. Bu ders, sınıfta uygulamalı bir şekilde öğ­retilmiştir. Derste, her öğrenci, açık oturum, sempozyum, grup ça­lışması ve münazara gibi grupla çalışma tekniklerinin -öğretmenin gö­zetim ve denetimi altında- başkanlık, sekreterlik, üyelik ve gözlemcilik görevlerini yapmıştır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.