TOPAL AHMET RIFAT EFENDİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/25/2014 0

Türk yazarı (İstanbul ?- ay.y. 1876). Rüsumat muhase­beciliği (1863), Bursa defterdarlığı yapan Topal Ahmet Rifat Efendi, tarih ve biyografi alanındaki yapıtlarıyla ün saldı. Osmanzade Taib’in Hadikat ül-Vüzera’s\na yaz­dığı zeylde, 1809-1866 arasındaki sadrazamları anlattı.

Öbür yapıtları: Devhatjül-Meşâyih A^aa’z(Şeyhlerin Uluları), Revzat ül-Aziziye((biyografiler), Mir’at ül-Ma- kasıd fi Def’i-Mefâsid (bektaşilikle ilgili).

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL

Yorumlar kapalı.