Thomas Hart Benton kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/04/2016 0

Thomas Hart Benton kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1889-1975) ABD’li ressam. Yerelcilik (Regionalism) doğrultusundaki Amerikan res­minin önderlerindendir. 14 Nisan 1889’da Missouri Eyaleti’nin Neosho kasabasında doğdu. Siyasal alanda ün yapmış bir ailenin çocuğuydu. Aiesinin karşı koymasına karşın on yedi yaşında yerel bir gazetede resimleme işinde çalışmaya başladı. Chicago’da sanat eğitimi gördü. 1908-1911 arasında Paris’te resim çalıştı. I. Dünya Savaşı’nda donanmada görev aldı. Savaştan sonra Amerika’nın büyük bir bölümünü kapsayan gezilere çıkarak desenler yaptı, gerçekleştirmeyi düşündüğü resimler için belgeler topladı. 1930’da New School of Social Research, 1931’de Whitney Museum of Ameri­can Art Library, 1933’te Indiana Üniversitesi ve Missouri State Capital için yaptığı ve Amerika’nın kırsal kesim yaşantısını konu alan büyük boyutlu duvar resimleri ile Amerikan sanat ortamının en etkin ve güçlü kişisi haline geldi. 1935’te çağdaş sanat akımlarına karşı çıkarak yerelcilik anlayışını savundu. 2. Dünya Savaşı yıllarında savaşa karşı halkı uyarma­yı amaçlayan bir dizi resim yaptı. 1950’lerde üslupsal kaygıların ağır basmaya başlaması ve soyut dışavu­rumcu resim anlayışının yaygınlık kazanmasıyla Ben- ton sanat alanında gözden düştü. 19 Ocak 1975’te Kansas City’de öldü.

Benton, John Steuart Curry (1897-1946) ve Grant Wood (1892-1942) ile birlikte Amerikan resminde Yerelcilik akımını temsil eder. Bu akımın öteki ressamları gibi, sanatçının ancak bildiği çevrenin resmini yapması gerektiğine inanan Benton’un da başlıca teması Amerika’da kırsal kesim insanlarının yaşantıları, öyküleri ve gelenekleridir. Biçimsel anla­yışı, İspanyol resim geleneğini, özellikle de El Greco’ nun biçim anlayışını çağrıştırır. Çizgi ve hacimsel bir kıvraklığın enerji kazandırdığı mekân düzenlemesi, resminin temel yapısını oluşturur. Kitlesel biçimlerden ve yüzeysel doku etkilerinden kaçınır. Ancak son yapıtlarında dekoratif etki giderek azalmış, yerini daha kitlesel, sade ve basit bir biçimciliğe bırakmıştır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.