Thomas Abbt kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/08/2015 0

Thomas Abbt kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1738-1766) Alman ahlakçı. Ahlakın us ilkelerine dayanması, toplum eğitiminde uygu­lamaya elverişli olması görüşünü sa­vunmuştur. Ulm kentinde doğdu, Bucklesurg’da öldü. Orta­öğreniminden sonra Bâle Üniversitesi’nde tanrıbilim öğrenimi gördü. Din konularına karşı duyduğu kuşku nedeniyle felsefe ve tarih öğrenmeye başladı. Çağının düşüncelerini daha iyi izleyebilmek için İngilizce, Fransızca öğrendi. 1760’ta Frankfurt Üniversitesi’nde felsefe, 1761’de Rinteln Üniversitesi’nde matematik okuttu. Felsefe ve sanat olayları açısından doyurucu bulmadığı bu kentten sıkılarak Berlin’e gitti. Hume, Shaftesbury, daha sonra Leibniz ve Wolf gibi akılcı bilgelerin yapıtlarını inceledi. Sallustus ve Tacitus üzerinde çalıştı. Yazın alanında, daha çok Lessing’le ilgilendi. Mendelssohn ve Nicolai ile tanıştı. 1763’te Güney Almanya, İsviçre ve Fransa gezisine çıktı. Ferney’de Voltaire ile karşılaşan düşünür, kral diva­nında danışmanlık ve Protestan ruhani meclis üyeliği, eğitim enstitüsü müdürlüğü yaptı.

Abbt felsefeye, Prusya Yedi Yıl Savaşı’nı konu edinen küçük kitabıyla, ulus yönetimi sorunlarına çözüm arayarak girdi. Ona göre yurt sevgisi yönetimin biçimine bağlı değildir. Cumhuriyet yönetimini tu­tanlar gibi monarşi yanlılarının da ülkelerini, ulusları­nı sevmeleri gerekir. Yedi Yıl Savaşı’nda krala bağlı kalınmalıydı. Stoacı anlayışa dayalı bir Hıristiyan inancının benimsenmesi, bu inançla yurt ve ulus uğrunda ölüme seve seve gidilmesi kaçınılmazdı. Abbt bu küçük yapıtında ileri sürdüğü düşüncelerle Prusya ulusçuluk ülküsünün kurucusu sayılır.

Abbt’a göre ahlakın ilkeleri, toplum düzenine, görev aşamalarına dayalı uygulamalara elverişli bir yapıda olmalıdır. Bu nedenle ahlakın kaynağı duygu verileri değil us ilkeleridir. Kişiyi yöneten, ona toplumun bütünü içinde özel bir yer kazandıran anlayış gücü, duygu verilerine dayanan bir düşünme erkinden daha üstündür. Erkek kadına oranla daha güçlü, daha etkindir. Kadının başlıca özelliği erkeği­ne, işine, çocuğuna bağlılığında görülür. Erkeğin buyurucu, yönetici gücü ve yeteneği karşısında kadın uysal ve edilgendir. Toplumu oluşturan bireyler değişik başarı aşamalarına göre nitelenir. En üstün aşamada askerler, ikincisinde Hıristiyanlık’a gönül verenler, üçüncüde görevliler (memurlar), yazarlar, sanatçılar, din adamları bulunur. Bilginin önemi eğitici, aydınlatıcı, geliştirici olmasına bağlıdır. Bilgi, toplumu, bireyleri eğitmek içimdir ve bu nedenle de uygulamaya elverişli bir nitelik taşımalıdır.

YAPITLAR:

  1. Geschkhte des mensehlichen Geschlechts, 1766, (“İnsan Soyunun Tarihi”);
  2. Vermischte Schriften, 1768, (“Derlenmiş Yazılar”);
  3. Vom Tode fürs Vaterland, 1768, (“Yurt İçin Ölüm”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Anskilopedisi, 1. Cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.