Suraiya Faroqhi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/09/2015 0

Suraiya Faroqhi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1941) Making a Living in Ottoman Lands 1480-1820 adlı eserin yazarıdır. Alman bir anne ve Hint Müslümanı bir babanın çocuğu olarak 1941’de Almanya’nın Berlin şehrinde doğdu. Ham­burg Üniversitesi’nde okurken öğrenci değişim programı çerçevesinde 1962 yılında İstanbul Üniversitesi’ne gelerek Türkçesini geliştirdi ve gelecekte Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihin­de kendisine rehber kabul edeceği Ömer Lütfi Barkan ile tanıştı. Yüksek lisansını Hamburg’da yaptıktan sonra 1968-70 yılları arasında Bloo-mington Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimi aldı. 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı.

Sosyal ve iktisat tarihi alanında çalışmalarda bulunan Faroqhi, 1980 yılında biri Türkiye’de ve diğeri Almanya’da olmak üzere iki doçentlik tezi hazırladı. 1986 yılında profesör olan Faroqhi, 1987 yılında emekli olup, Münih Ludwig Ma-ximillian Üniversitesi’ne gitti. 2005 yılından bu tarihe kadar ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders vermektedir. Faroqhi’nin birçok eseri bu­lunmaktadır.

Eserleri:

  • Artisans of Empire: Crafts and Craft-speople under the Ottomans, London 2009;
  • The Ottoman Empire and the World Around it, 1540s to 1774, London 2004 (Türkçe terc. Ayşe Berktay, Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya, İstanbul 2007);
  • Approaching Ottoman History: an Introduction to the Sources ,Camb-ridge 1999 (Türkçe terc. Zeynep Altok, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, İstanbul 1999);
  • Kultur und Alltag im Osmanischen Reich, Munich 1995 (Türkçe terc. Elif Kılıç, Osmanlılarda Gündelik Yaşam, Orta Çağdan Yirminci Yüzyıla, İstanbul 1997);
  • Herrscher über Mekka. Die Geschich-te der Pilgerfahrt, Munich 1990 (Türkçe terc. Gül Çağalı Güven, Hacılar ve Sultanlar /1517­1638, İstanbul 1995);
  • Towns and Toıvnsmen of Ottoman Anatolia, Trade, Crafts, and Food Production in an Urban Setting 1520-1650, Cambridge 1984 (Türkçe terc. Neyir Kalaycıoğlu, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, İstanbul 1993);
  • Der Bektaschi-Orden in Anatolien (vom spâten fünfzehnten Jahrhundert bis 1826, Wien 1981 (Türkçe terc. N. Barın- G.Yıldız, Anadolu’da Bektaşilik, İstanbul 2004).

H. Mustafa ERAVCI

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.