Şükrü Paşa (Ahmed Şükrü Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/09/2016 0

Şükrü Paşa (Ahmed Şükrü Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: 1290 (1874) senesinde Harbiye Mektebinden «erkan-i harb» zabiti sıfatiyle me’zun olmuş, İstanbul’ludur. Askeri hayatının büyük bir kısmı askeri mekteblerde ve Mülkiye Mekteblerinde muallimlikle geçmiştir. Sonradan bütün askeri mekteblerin «ders nazırlığını ihraz etmiştir. 1333 (1917) de emekli olmuş ve Üsküdar’da irtihal etmiştir. Şeyh Camii avlusunda medfundur.

Basılmış eserleri:

  1. (Muhtira-i Tahtit-ı Arazi),
  2. (Turuk),
  3. (şömen-döfer),
  4. (Mi’mar-i Ali ve Adi),
  5. (Ameli ve Nazari ilm-i Hesab) ve tatbikati ile (Usul-i Keşf-i Mi’mari),
  6. (Ameli ve Nazari ilm-i Hesab Tatbikatı)’dır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.