Söğütlü Süleyman Rüşdi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 01/21/2016 0

Söğütlü Süleyman Rüşdi Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ulemadan ve riyaziyenin «nücum» şubesi mutehassıslarından bir zat olup Söğüt Kazasının İnönü karyesindendir. Arapçayı üvey babası Kakcı Mehmed Efendi’den ve ilm-i nücumu da Aydın’da Hüseyin Efendi’den tahsil etmiştir. Bundan sonra İstanbul’a gelerek uzun seneler (Söğütlü Takvimi) adı ile takvim çıkarmıştır. 1310 (1884) tarihinde 85 yaşında irtihal ederek vasiyyeti üzerine Üsküdar’da Bülbülderesi’nde Kazdaği Mehmed Efendi’nin ayak ucuna defn edildi. Hat (güzel yazı) san’atına da intisabı olduğuna yazdığı 30 adet Mushaf-ı Şerif şahiddir.

Basılmış eserleri:

Dört yüz senelik (Takvim-i Devvar ve Tarih-i Selasetü Ahbar – Takvim-i Daim)’dir. Bir de basılmamış (Ruz-name)’si vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.