Sherwood Anderson kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 06/01/2016 0

Sherwood Anderson kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1876-1941) ABD’li yazar. Roman ve öykülerinde insanların gündelik yaşamlarını zen­gin bir edebiyat malzemesi olarak kullanmıştır. Ohio Eyaleti’nin Camden kasabasında doğdu. Düzenli bir işi olmayan babasının yedi oğlundan biriydi. Gençliği türlü sıkıntılar içinde geçti. Çocuk­luk günlerinden başlayarak ailesinin geçimine katkıda bulunabilmek için çeşitli işlerde çalıştı. 1896’da Chi­cago’ya gitti. 22 yaşında İspanyol-Amerikan Savaşı’na Küba’da görev yaparak katıldı. Askerden döndüğün­de Wıttenberg Akademisi’nde bir yıl kadar okudu. Daha sonra Chicago’da reklam metinleri yazarı olarak çalıştı. 1906’da Ohio’ya dönerek yaşamını işadamı olarak kazanmaya uğraştı. Bir yandan kurduğu boya fabrikasında çalışırken, bir yandan da edebiyat çalış­malarını sürdürdü. 1912’de anı bir kararla iş hayatını terketti, kendini bütünüyle edebiyata verdi. Harriet Monroe’nin Poetry dergisi çevresinde oluşan ve arala­rında Dreiser, Sandburg, Hecht gibi sanatçıların bulunduğu “Chicago Grubu”na katıldı. Art arda ya­yımladığı roman ve öykülerle adını Avrupa’da da duyuran Anderson, 1921 yılında The Dial dergisinin koyduğu ödüllerin ilkini alan yazar oldu. Yaşamının son yıllarını Virginia’da geçirdi. 1941 yılında dışişleri bakanlığının Panama’ya düzenlediği gezide öldü.

Edebiyata oldukça geç başlayan Anderson, ilk yazılarını sosyal içerikli edebiyat anlayışını destekle­yen The Little Revieıv, The Masses, Poetry gibi dergilerde yayımladı. 1916 yılında Dreiser’in de yardımlarıyla bastırdığı ilk romanı Windy McPher­son’s Son, Amerika’nın tutucu Ortabatı yöresinden bir gencin babasına ve doğduğu küçük kasabanın değerlerine karşı çıkışını anlatıyordu. Anderson an­cak 1919’da yayımladığı Winesburg, Ohıo adlı roma­nıyla gerçek bir yazar olarak tanındı. Yine küçük bir Ortabatı kasabası insanlarının gazeteci gö­züyle anlatıldığı bu romanında, yarışmanın ön planda olduğu bir toplumda yıkıma uğramış bireyleri konu ediyordu. 1920’lerde ingiliz romancısı D.H. Lawrence’ın büyük ölçüde etkisi altında kalan Ander­son, cinsel arayışlar içinde yaşamın anlamını bulmaya çalışan insanların anlatıldığı Many Marriages ve Dark Laughter adlı romanlarını yazdı. Bu çalışmalarında esas olarak modern toplumların yaşam biçimlerindeki gerçekliği ortaya çıkarmaya uğraşıyordu.

Sherwood Anderson, iki Dünya Savaşı arasında Amerika’da ortaya çıkan vc insanların günlük yaşam­larını zengin bir edebiyat malzemesi olarak kabulle­nen kuşağın öncü yazarlarındandır. Gündelik dildeki şiirselliği ön plana çıkaran yalın üslubuyla Hemingway ve Faulkner gibi yazarları etkilemiştir.

YAPITLAR:

  1. Windy McPherson’s Son, 1916;
  2. Marching Men, 1917;
  3. Winesburg, Obio, 1919;
  4. Poor White, 1920;
  5. Many Marrıages, 1923;
  6. Dark Laughter, 1923;
  7. Beyond Desıre, 1932;
  8. Death in the Woods,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.