Şevket Beysanoğlu kimdir? Hayatı

kihaes 04/23/2018 0

Şevket Beysanoğlu kimdir?

Şevket Beysanoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1920) Türk halkbilimci. Diyarbakır yöresi folkloruyla ilgili araştırmalar yap­mıştır. 14 Ağustos 1920’de Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır’da yaptı. 1946’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Başkale ve Avanos ilçelerinde hâkimlik yaptı. 1950 yılından sonra avukat olarak Diyarbakır’da çalışmaya başladı. Diyarbakır Halkevi’nin dergisi olan Karacadağ’ da önceleri Kavut soyadıyla Diyarbakır halk ozanla­rını ve folklorunu tanıtan yazılar yazdı. Yöre tarihi, coğrafyası ve kentin yetiştirdiği bilim ve sanat adam­larının yaşamöyküleri araştırmalarının başlıca konu­su oldu. Yapıtları Diyarbakır ve yöresi üzerine çalışma yapacak bilim adamları için kapsamlı birer kaynak durumundadır.

Şevket Beysanoğlu Eserleri

 1. Diyarbakır Folkloru, 1943;
 2. Ziya Gökalp’in ilk Yazı Hayatı, 1956;
 3. Diyarbakır’lı Fikir ve Sanat Adamları, 3 cilt, 1957,1959, 1976;
 4. Bütün Cephele­riyle Diyarbakır, 1962;
 5. Kısaltılmış Diyarbakır Tarihi ve Abideleri, 1963;
 6. Diyarbakır Ağzı, 1966;
 7. Kadın Şairleri­mizden Sırrîve Divânçesi, 1969;
 8. Cahit Sıtkı Tarancı, 1969;
 9. Basın ve Yayın Dünyamızda Diyarbakır, 1970;
 10. Doğumu­nun 100. Yılında Süleyman Nazif, 1970;
 11. Cumhuriyetin 50. Yılında Diyarbakır,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 16. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.