Şerif Musa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/12/2015 0

Şerif Musa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Fazilet sahibi, tarihçi ve Sultan Dördüncü Murad devri devlet ricalinden olup Kefeli’dir. (Şemsü’t-Tevarih) isminde bir cild tarihi vardır ki bir nüshası Osmanlı Müzesi Kütübhanesindedir.

Tarihinin baş tarafındaki manzumenin matla’ı:

Hamd ol Padişah’a Iayıktır

Cümle mevcud’den o faiktir.

Yoğiken resm-i tavr-ı mevcudat

Halk edip verdi cümleye harekat.

Memleketinde Müftülük yapmıştır. (Şemsü’t-Tevarih) aşağıdaki gibi dört bab şeklinde tertib edilmiştir:

  1. Bab-ı evvel: Siyasiyyat,
  2. Bab-ı Sani: Tevarih-i Ekabir,
  3. Bab-ı Salis: Ahlak-ı mahmudat ve mezmumat,
  4. Bab-ı Rabi’: Acaib-i mahlukat

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.