Sebastiân de Benalcâzar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/07/2016 0

Sebastiân de Benalcâzar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1480-1551) İspanyol fatihi. Nikaragua, Ekvador ve Kolombiya’nın sömürgeleştirilme- sinde rol oynamıştır. Cordoba’daki Belalcâzar kentinde, kimi kaynak­lara göre 1480, kimilerine göre 1495’te doğdu. Belal­câzar, Belaicazar ve Sebastiân Moyano adıyla da bilinir. 1519’da Amerika’ya giderek 1524’te Pedrarias (Pedro de Avila) ile başlayan fetih yolculuklarını daha sonra Pizarro’nun komutası altında sürdürdü. Öbür İspanyol komutanlarla arasında sürüp giden huzur­suzluk sonucu komutan Jorge Robledo’yu öldürmek­le suçlanarak 1550’de görevinden alındı. 1551’de bugün Kolombiya sınırları içindeki Cartagena’da öldü.

Benalcâzar ilkin 1524’te Pedrarias’ın yönetimin­de Nikaragua, ardından Pizarro’nun yönetiminde Peru seferine katıldı. 1531 ’de Peru’nun kuzeyindeki Piura kentinde üstlenen ve Pızarro’ya destek sağlayan kuvvetlerin başına getirildi. 1533’te Pizarro, sağkolu ve en güvenilir yardımcısı durumuna gelen Benalcâzar’ ı 300 askerle bugünkü Ekvador’un başkenti Quito- va yolladı. 6 Aralık 1534’te yöredeki Inkalar’ın başkanı Ruminahui yenilgiye uğratıldı ve Quito İspanyol sömürgeleri arasına katıldı. Aynı tarihte Quito’ya ulaşmış olan Ispanyol komutanı Alvarado ise, Benalcazar’ın gücü karşısında amacından vazgeçe­rek onunla anlaşma yoluna gitti.

Benalcazar bir yıl sonra, Pizarro’dan izin almak­sızın, kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Ekvador sınırları içine giren bölgede Guayaquıl adlı bir Ispan­yol yerleşmesi kurdu. Ama asıl amacı altın kent “Eldorado”yu bulmaktı. Bu söylence kentini ve aradığı altın kaynaklarını bulmaktan umudunu kesin­ce, bugünkü Kolombiya’nın batısındaki Popayân böl­gesine girdi ve 1536’da Popayân kentini kurarak ertesi yıl bölgenin yöneticiliğine atandı. Acımasız bir yöne­tici olan Benalcâzar’ın ele geçirdiği bölgelerle, yöre­nin gerçek sahipleri olan İnkalar’ın son imparatoru Atahualpa’nın doğduğu kent Quito ile birlikte çok geniş bir alan Ispanyol egemenliğine girmiş oluyordu.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.