Şakir Paşa (Mirliva) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/07/2015 0

Şakir Paşa (Mirliva) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Askeri Tıbbiye Mektebinden 1288 (1871) tarihinde neş’et etmiş en zeki tabiblerdendir. Fizyoloji tahsili için Paris’e gönderilmiş ve meşhur fizyolojistlerden Klod Bernard’ın öğretim rahlesinde tahsilini ikmal etmiştir. İstanbul’a avdette 1292 (1875) tarihinde Mülkiye ve Askeriye Tıb Mekteblerinde «Fenn-i Menafiu’l-A’za» muallimliğine tayin olunmuş ve Tıbbın «menafiu‘l-a’za» şubesinde ibraz ettiği mesaiden dolayı Osmanlı tıb aleminde nam bırakmış ve yüzlerce talebe yetiştirmiştir.

Hur fikir sahibi, gayet ciddi, feylesof meşreb kemal sahibi bir zattı. Ömrünün sonuna kadar ilmi tedkik ve araştırmalarda bulunmuş ve elinden bir gün kitab düşmemiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.