Said Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/16/2016 0

Said Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İstanbullu olup Fethi Paşa’nın damadıdır. Londra’da tahsilini ikmal ettiği zamanlarda Rasadhane müdürü olan mualliminin tavsiyesi ile bir müddet rasadhane müdürlüğünü ifa etmiştir. İstanbul’a avdetinde muallimlik ve sair hizmetlerde bulunduktan sonra Konya Valiliğine tayin edilerek güzel hizmetleri görülmüştür. Bugünkü Konya hükumet dairesi zamanında inşa edilmiştir. 1312 (1896) senesinde İstanbul’da irtihal edip Sultan ikinci Mahmud Türbesi avlusuna defn edildi.

Eserleri:

  1. (Usul-i Hendese),
  2. (Mebadi’l-Hisab),
  3. (Hikmet Tatbikati),
  4. (Mecmua-yi istihkamat-i Hafife),
  5. (Fenn-i Mi’mari) ve
  6. (Alat-i Rasadiyye’den bazılarının ta’rifatiyle suret-i isti’malleri (tarifleri ile kullanma şekilleri) hakkında bir eserdir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.