Said Efendi (Muvakkıt Mehmed Said Efendi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 01/21/2016 0

Said Efendi (Muvakkıt Mehmed Said Efendi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Mustafa Camii muvakkıtı olup İstanbul’ludur. Müneccim Mu­sa ibn-i Hasan Nev-baht’ın yıldızların hareketlerinden zuhur edecek ahkam ve havadis-i kevniyye’den bahseden eserini 1181 (1767)de genişleterek terceme etmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.