Said Bey (Kaymakam) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/22/2016 0

Said Bey (Kaymakam) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hikmet (felsefe), kimya ve maden ilimlerinde ihtisas sahiblerinden sayılmakta olup İstanbul’ludur. Tahsilini ikmal için gittiği Avrupa’dan avdetinden sonra uzun müddet Harbiye Mektebi’nde hikmet ve kimya muallimliğinde bulunmuş, sonra Üçüncü Ordu’ya me’mur olmuştur. 1316 (1900) senesinde Manastır’da vefat ederek Hasan Baba avlusuna defn edildi. Kendi tertibi olan (Hikmet) ve (Kimya) mecmuaları ile «Hikmet-i Tabiiyye» tatbikatından «Hisab-i A’şari», elektrik ile torpil ve barut ateşleme isimlerindeki matbu’ risaleler eserleri cümlesindendir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.