Sabri Altınel kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/16/2018 0

Sabri Altınel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1925) Türk şair. Kırsal yöre halkının acılı yaşantısını özgün bir şiir diliyle yan­sıtmıştır. Susurluk’ta doğdu, ilk ve ortaöğrenimini Balıke­sir’de tamamladı. 1949’da İstanbul Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Doktora çalışmasına başladıysa da yarıda bırakarak askere gitti. Kısa bir süre gazeteci olarak çalıştıktan sonra öğretmenliği seçti. Saint-Joseph ve Saint-Benoit lise­lerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1959’da gittiği Fransa’da bir yıl kaldı.

Şiire çok gençken başladı. İlk şiirlerini Balıkesir’ de çıkan Kaynak dergisinde 1943’te yayımladı. 1947­-1948 yıllarında Sanat ve Edebiyat, Genç Nesil, Edebiyat Dünyası, Kaynak, Yeni Ufuklar ve Yücel dergilerinde şiirleri çıktı. Bu şiirlerini 1955’te yayım­lanan insanın Değeri adlı kitabında topladı. Kitabın başına yazdığı önsözde açıkladığına göre, Altınel için şiir “bir hayat deneyi, bir yaşama anlayışı”ydı. Şair bu kitabındaki şiirlerle bir yandan Garip akımına, bir yandan da romantik şiir geleneğine karşı çıktı; şiirine akımların dışında bir kimlik vermeye çalıştı. Barış, özgürlük, yaşama sevinci gibi duyguları dile getirdi.

1958’den sonra şiirini değiştirdiği, Yelken, Yedi-tepe, Yücel dergilerinde yayımladığı örneklerle yeni bir anlatıma yöneldiği görüldü. Yalnızlığı, içine kapa­nık bir halkın çağlar boyu sürüp giden acısını, doğa unsurlarının simge olarak kullanıldığı hüzünlü bir dille seslendirdi. Sabri Altınel 1960’ta Fransa’dan dönüşün­den sonra bir süre şiir yayımlamadı. 1967’de Soyut dergisinde yayımlamaya başladığı “Yaban Yazıları” adlı şiir dizisinde neredeyse insancıllaştırılmış bir doğal çevreyle bütünleşmiş köy yaşamının süregelen yalnızlığını destanlarda, ağıtlarda görülen bir dille aktardı. 1980’lerde Somut dergisinde yayımladığı şiirleri 1982’de Zamanın Yüreği adlı kitabında top­ladı.

Sabri Altınel, Türk şiiirinin çeşitli akımlarından hiç birine tam olarak girmeyen, ama toplumcu bir yöneli­şin parçası olan şiirleriyle, özellikle kırsal yöre halkının dramını özgün bir şiir diliyle işlemiştir. Ayrıca, Lorca’dan çevirdiği 56 şiir 1962’de Seçme Şiirler adıyla yayımlanmıştır.

Sabri Altınel Eserleri

  1. İnsanın Değeri,1955;
  2. Kıraçlar, 1959;
  3. Zamanın Yüreği, 1982;
  4. Şiirler,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.