Refik Durlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/20/2015 0

Refik Durlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1908-?) Refik Durlu, Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümü mezunudur. Okul­dan mezun olduktan sonra Pedagoji bölümünde bir ara asistanlık yapmış ve daha sonra Millî Eğitim Müdürlüklerinde bulunmuş ve Bakanlık müfettişi olmuştur. 1960’tan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümüne öğ­retmen olmuş ve bölüm başkanlığı yapmıştır. Daha sona, tekrar Bakanlık Müfettişliğine geçen Refik Durlu’nun Almancadan W. Steckel’den çevirdiği “Bir Anneye Mektuplar” Martin Spielhagel’den çevirdiği “Öğretme Mektebi Dersanesinden Serbest Çalışmalı İşbirliğine” ve “Öğretimde Yeniyle Doğru” adlı çevirileri vardır. Ayrıca Manisa Millî Eğitim Müdürü iken uy­guladığı “Öğretimde Çevre, Aktüalite, Bütünlük” adlı bir eseri vardır. Mo­dem eğitim ve öğretimin Türkiye’deki uygulayıcıları ve tanıtıcıları ara­sındadır. Meslek dergilerinde de değerli yazıları çıkmıştır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.