Ratip Aşir Acudoğu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/16/2015 0

Ratip Aşir Acudoğu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1897/ 98-1958) Türk heykelci. Cumhuriyet dönemi­nin klasik anlayışta yapıtlar veren ilk sanatçılarındandır. İstanbul’da doğdu. Kimi kaynaklarda soyadı Acuğdoğ, Acuğdoğu ya da Acıdoğu olarak belirtil­mekte, ölüm tarihi de 1957 olarak gösterilmektedir. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra, I. Dünya Sava­şı başladığından, askere alındı. 1918’de Sanayii Nefise Mektebi Âlisi Heykel Şubesi’ne girdi. İhsan Özsoy’ un öğrencisi oldu. 1920’de Almanya’ya giderek Münih Güzel Sanatlar Akademisi’nde Prof. Blecher’le çalışmaya başladı. İki yıl kadar sonra, Maillol’dan ders almak düşüncesiyle Paris’e geçti. Maillol ders vermediğinden, özel bir atölyede kendi çalışmalarını sürdürdü. Yine de, bu dönemde Maillol ve Bourdelle’den bir hayli etkilendi.

1925’te Türkiye’ye döndü. Avrupa’da öğrenim görmek için aldığı bursla yeniden Paris’e gitti. Cum­huriyet döneminde Avrupa’ya gönderilen ilk heykelci oldu. Natüralist anlayışta klasik eğitim veren Julian Akademisi’nde Bourchard ve Landowski’yle çalıştı. Ancak, Maillol ve Bourdelie’in çalışmalarını izlemek­ten geri durmadı; sık sık atölyelerine giderek fikir almaya çaba gösterdi. 1928’de Türkiye’ye döndükten sonra Edirne ve İstanbul’da çeşitli liselerde resim öğretmenliği yaptı.

Acudoğu, zaman zaman yoğun ve verimli bir çabayla ürünler ortaya koymuş, buna karşılık, çalış­malarına uzun süre ara verdiği dönemler de olmuştur. Bu yüzden, yapıtları fazla değildir. Acudoğu’nun üslubu, özellikle anıtlarında belirginleşir. Sanatçı bu yapıtlarında, Maillol’un figürleri asli, kütlesel öğeleri­ne indirgeyen üslubu ile klasik tarzın biçim anlayışını birleştirmeye çalışmıştır. Uzun ve titiz bir çalışmayla yaptığı heykellerinde taş, kil ve çamur kullandı. İnsan vücudunun temel özelliklerini yakalayıp yorumlaya­rak, güçlülük, sağlamlık ve uyumluluk duygusu uyandırmaya çalıştı. Onun bu eğilimi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yetişen birçok sanatçıda görüldüğü gibi, özellikle anıtçılığa yönelik çabasını tamamlayıcı ol­muştur.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Fahriye Yen Başı (Resim ve Heykel Müzesi);
  2. Kubilay Anıtı (Menemen);
  3. Atatürk Heykeli (Bolu);
  4. Atatürk Anıtı (Ankara Ziraat Fakültesi);
  5. İnönü Anıtı (Erzincan).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.