Ralph Bunche kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/01/2020 0

Ralph Bunche kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1904-1971) ABD’li sosyolog ve diplomat. Birleş­miş Milletler‘in kuruluş döneminde önemli görevler yapmıştır. Ralph Johnson Bunche, 7 Ağustos 1904’te Michigan Eyaleti’nde Detroit’te doğdu, 9 Aralık 1971’de New York’da öldü. Anne ve babasının 13 yaşınday­ken ölmesinden sonra, kız kardeşiyle Los Angeles’daki anneannesinin yanında büyüdü. California Üniversitesini 1927’de bitirdi. 1928’de yüksek lisans eğitimi­ni Harvard Üniversitesi’nde tamamladı. 1934’te yöne­tim ve uluslararası ilişkiler konusunda doktora yaptı. Doktora tezi, sosyal bilimler dalında o yılın en iyi tezi seçilerek Tappan Ödülü’nü kazandı. Bu arada Fransız Batı Afrika’sına giderek Fransız mandası altındaki Togo ile Dahomey’deki sömürge yönetimlerini karşı­laştıran bir çalışma yaptı. Daha sonra Northwestern üniversitesinde, London School of Economics’de ve Cape Town üniversitesinde antropoloji dalında araş­tırmalarda bulundu.

Bunche,
1928’den 1942’ye dek Howard Üniver­sitesi’nde kurduğu sosyal bilimler bölümünde görev aldı. 1937’den sonra bölüm başkanlığına
getirildi. 1938’de profesör oldu. 1938-1940 arasında İsveçli sosyolog Gunnar
Myrdal’ın ABD’de ırk sorunuyla ilgili çalışmasında büyük katkısı oldu, bu
çalışma An
American Dilemma in 1944, (“1944’te Bir Amerikan İkilemi“) adıyla yayımlandı.

II. Dünya
Savaşı’nda ABD Stratejik Hizmetler Bürosu’nda Afrika ve Uzak Doğu sorunlarını
incele­mek ve değerlendirmekle görevlendirildi. 1944’tc Dışişleri
Bakanlığı’nda Bağımsız Bölge İşleri Bölümü’ nün
başına geçti. Birleşmiş Milletler’in kurulması için yapılan çalışmalara
katıldı. 1945 San Francisco Konfe­ransında Vesayet Komisyonu ile
ilgili maddeleri kaleme aldı. 1947’de BM Genel Sekreterliği’nce, ülkelere,
siyasi bağımsızlıklarını tam olarak kazanıncaya kadar, yol göstermeyi amaçlayan Vesayet Komisyonu’nun başına getirildi.

Birkaç
yıl sonra, Birleşmiş Milletler’in Filistin sorunu için bölgeye gönderdiği özel
bir kurula katıldı. Araplar BM’in planını kabul etmedi ve I. Arap-israil
Savaşı başladı. Arabulucu Count Folke Bernadotte I948’de bir
suikast sonucu öldürülünce, Bunche onun yerini aldı. 1949’da savaşı sona
erdirmeye çalıştı ve sonunda ateşkes imzalanmasını sağladı. Bu başarısın­dan ı ötürü Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

1955’te
BM Genel Sekreterliğinde sekreter yar­dımcısı olarak çalıştı, 1957’de özel siyasi sorunlar sekreter
yardımcılığına getirildi. Daha önce, İngiliz-Fransız-Israil güçlerince işgal
edilen Süveyş Kanalı’n-da tarafsız BM ordularının bölgeye yayılmasını de­netledi. 1960’ta Kongo’da BM Barış Gücü’nü yönetti, 1964’te Kıbrıs’ta Rumlar’la Türkler arasındaki gergin­liği gidermek için adaya gönderilen
BM Barış Gücü’ nün de yöneticisiydi. Birçok madalya ve unvanla ödüllendirildi,
1963’te ABD’nin verdiği en yüksek ödül olan Birleşik Devletler Özgürlük Madalyası’nı kazandı.

1960’ların
başına kadar ABD’deki siyah özgür­lük hareketiyle ilgilenmedi. Bundan
sonra ABD’de ırk ayrımı konusunda demeçler verdi, 1965’te Alaba­ma Eyaleti’nde Martin Luther King’ın önderliğindeki ırk ayrımını
protesto eden yürüyüşlere katıldı. Beyaz ırktan olmayan
halkın çıkarlarını korumak ve ilerle­melerini sağlamak için kurulan
National Associatıon for Colored People (Beyaz Olmayan Halkın Ulusal Birliği)
adlı kurumun yönetim kurulu üyesi olarak 22 yıl görev yaptı. Birleşmiş Milletler’den sağlık nedenleriyle Hazi­ran 1970’de ayrıldığında, Genel Sekreter U Thant’ın en etkili siyasi
danışmanı ve BM’de en yüksek düzeydeki Amerikan görevlisiydi.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 21. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.