Rafael Altamira Y Crevea kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/09/2018 0

Rafael Altamira Y Crevea kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1866-1951) İspanyol tarihçi, hukukçu ve edebi­yatçı. Gerçek tarih biliminin kültürel tarih olduğunu savunmuştur. Alicante’de doğdu. 1887’de Madrid Üniversite­si’nde doktorasını tamamladı. Öğrencilik yıllarında eleştiriler yazmakla başlayan edebiyat ilgisini daha sonra da sürdürdü. Roman ve öyküler yazdı. 1888’de yayımlanan komünal mülkiyetin tarihine ilişkin yapı­tıyla Avrupa’da ün kazandı ve kitap kısa sürede Rusça ve Almanca’ya çevrildi. Tarih öğretimini incelediği ikinci çalışması, onu İspanya’da kültürel tarih anlayı­şının önde gelen savunucularından biri durumuna getirdi. Bu yapıtlarıyla ülkesindeki tarih çalışmalarına yeni bir bakış açısı kazandırdı.

1895’te Revista critica de historia y literatürü Espanolas, Portuguesas y Hispanoamericanas adlı dergiyi kurdu. 1897’de Oviedo Üniversitesi’nde pro­fesörlük yapmaya başladı. Eğitimin yaygınlaştırılması için çaba harcadı. Üniversitelerin geliştirilmesini ve tarih bilimine yeni bir anlayış getirilmesi gerektiğini savundu. 1900-1911 arasında dört ciltlik Historia de Espana y de la Civilizacion Espanola’yı (“İspanya ve İspanyol Uygarlığı Tarihi“) yayımladı. 1903-1904’te de İspanya’nın hukuk tarihini yazdı. Bunun dışında Grande Encyclopedie, Cambridge Modern History ve Revue Historique’de ispanya tarihi üzerine birçok makalesi yayımlandı. 1909-1910 yıllarında Latin Amerika’da birçok yeri dolaşarak ispanyol üniversi­teleri ve öteki üniversitelerle ilişki kurdu. 1911-1913 arasında İspanya’da ilköğretim genel müdürlüğü yaptı.

1920’de bir uluslararası adalet mahkemesi oluş­turmak için kurulan komiteye atandı. 1921’de La Haye’de kurulan Uluslararası Adalet Divanı’na seçil­di. Madrid Üniversitesi’nde Latin Amerika tarihi konusunda ders vermeyi ve yazı yazmayı sürdürür­ken, uluslararası barışın sağlanması için de çalıştı; bu konuda seminerler verdi, yazılar yazdı.

İspanya İç Savaşı başlayınca, ülkesinden ayrıl­mak zorunda kaldı. Önce La Haye’e, 1940’ta Fransa’ da Bayonne’a, 1945’te Mexico’ya gitti. 1951’de No-bel Ödülü’ne aday gösterildi; ama seçimden kısa bir süre önce öldü. ‘-

Altamira Y Crevea, çalışmalarında gerçek tarihin kültürel tarih olduğunu savunmuştur. Ona göre, derinin  kas hareketlerine göre biçimlenmesi gibi,

kralların ve savaşların tarihi de kültürel tarihe göre biçimlenir. Bu görüşleri, İspanya’nın o dönemdeki düşünsel ortamı içinde devrimci görüşler olarak nitelendirilmiştir.

Rafael Altamira Y Crevea Eserleri

  1. History of Communal Property, 1888, (“Komünal Mülkiyetin Tarihi“),
  2. Teaching of Histo­ry, tv (“Tarih Öğretimi“);
  3. Historia de Espana y de la Civilizacion Espanola, 4 cilt, 1900-1911, (“İspanya ve ispanyol Uygarlığı Tarihi“);
  4. History of Spanısh Law, 1903-1904, (“İspanya Hukuk Tarihi“).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.