Pierre Boisguillebert kimdir?

kihaes 04/19/2018 0

Pierre Boisguillebert kimdir?

Pierre Boisguillebert kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1646-1714) Fransız iktisatçı. Korumacı tarımsal iktisat politikasının savunucularındandır. Pierre Le Pesant Boisguillebert, 17 Şubat 1646’da Rouen’de doğdu. Soylu bir aileden geliyordu. Çeşitli görevlerden sonra 1690’da kral tarafından Rouen Mahkemesi’ne yönetici olarak atandı. Kralın ekono­mik politikasına karşı olan Boisguillebert, iktisadi ve mali reformlar yapılmasını öneren kitaplar yazdı. 1706’da yayımlanan Le factum de la france (“Fransa’ nın Savunusu”) adlı kitap Kral Meclisi’nin kararıyla yasaklandı, Boisguillebert Auvergne’e sürgün edildi. Daha sonra Rouen’e döndü, 10 Ekim 1714’te burada öldü.

XIV. Louis Fransa’sında halk, savaşlar sonunda yoksullaşmış, iktisadi ve mali reformlar yapılması gereği gündeme gelmişti. Relorm yanlılarından biri de Boisguillebert’di. O dönemde Fransa krallarının ge­lirlerinin büvük bir bölümünü, topraktan aldıkları bir vergi (taille) oluşturuyordu. Bu verginin değişikliğe uğratılması, tüm malların gelirleri üzerinden % 10’luk bir vergi alınması, şarap satışı üzerinden alınan dolaylı verginin ve iç ve dış gümrük vergilerinin azaltılması, Bousguillebcrt’in önerileri arasındaydı. Zenginliği el­de etmenin yolunun tüketimi artırmak olduğunu öne sürerek talebi kısıtlayan vergilerin kaldırılmasını isti­yordu.

Boisguillebert, o dönem Fransa’sında, Colbertizm adıyla sürdürülen, devletin ülke ekonomisini koruması ve müdahale etmesi politikasının, iktisadı gelişmeyi engellediğini düşünüyordu. Colbertızm, özellikle, ticaret ve sanayi kesimlerindeki girişimcileri korumayı amaçlıyordu. Boisguillebert, tarımsal üreti­cilerin yüksek gelir elde edebilmesi için, tarımsal ürün ihracatının desteklenmesini, ithalatının yasaklanması­nı savunmuştur.

Boisguillebert’e göre evrende olduğu gibi top­lumsal yaşam için de ulaşılması gereken doğal bir düzen vardı. Çeşitli çıkar grupları arasındaki iktisadi uyum sağlanabilirdi. Ondan yaklaşık yarım yüzyıl sonra François Quesnay, benzer varsayımlarla Fiz- yokratik Okul’u kuracak ve Boisguillebert’den öv­güyle söz edecekti.

Pierre Boisguillebert Eserleri

  1. Le detail de la France, 1695, (“Ayrıntılarıyla Fransa”);
  2. Le factum de la France, 1706, (“Fransa’nın Savunusu”);
  3. Dissertatıon sur la nature des richesses, de l’Argent et des tributs, 1707, (“Servetlerin, Paranın ve Vergilerin Doğası Üzerine Araştırma”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 18. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.