Osman Nuri Paşa (Ferik) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/26/2015 0

Osman Nuri Paşa (Ferik) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: 1283’de ameli eczacılık ve 1291 (1875)’de nazari eczacılık şehadet namesini aldıktan sonra Medine-i Münevvere’ye memur edilmiş, orada tabibliğe çalışarak İstanbul’a gelip imtihanla tabib diplomasi almıştır. Sonra’dan Şam’a gönderilerek yirmi (20) küsur sene orada kaldı. 1323 (1907)’ de İstanbul’a gelirken vapurda vefat ederek İskenderun’a çıkarılıp orada defn edildi. Çalışkan ve insaflı bir zat idi (Müfredat-ı Tib) ve ceninin teşrihine ait (Fenn-i Tedavi ve Saydalani) isimlerinde basılmış eserleri vardır. Otuz (30) senelik tecrübelerini ihtiva eden ‘Kabiliyet-i bedeniye nizamnamesi’ tarzında bir mecmuası ile daha bazı matbu eserleri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.