Oscar Becker kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/18/2016 0

Oscar Becker kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1889-1964) Alman düşünür. Fenomenoloji akı­mının izleyicisi olarak Varoluşçuluk’a yeni bir yorum getirmiştir. Leipzig’de doğdu, Bonn’da öldü. Ortaöğrenimi doğduğu ilde, yükseköğrenimini Leipzig ve Bonn üniversitelerinde bitirdi. Matematik ve felsefe okudu. Önce fenomenoloji, sonra varoluşçuluk öğretilerini inceledi. 1931’de Bonn Üniversitesi’nde felsefe profe­sörü oldu. Husserl’in geliştirdiği fenomenolojiyi (görüngübilim) benimseyen Becker, varoluşçu felsefeye bu akımın yöntemini uyguladı. Bu konudan yola çıkarak “matematik ontolojisi” denebilen bir kuram geliştirdi.

Becker Varoluşçuluk’un kurucularından Heidegger’in metafizik sorunların çözümünde kullandığı yöntemi matematiğe uyarlayarak matematiksel nesne­nin zamanlı ve sonlu olduğu görüşünü savundu. Matematiğe dayalı bir bilim felsefesinin kurulması için çalıştı.

Scheler’den ayrı olarak duygusal girginliği evre­nin temeli sayan Becker’in ontolojisi öznelcilik ile tinselcilik arasında yer alır. Ona göre varlık (ontos) belli bir alanda var olan değil, evrenin bütününde bulunandır. Bu nedenle tinsel olan da özdeksel olan gibi vardır. Ayrıca, tarihsel olmayanın alanında, bir para-existans’ın (yan-varlık) da bulunduğunu düşün­mek gerekir.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Phaenomen, 1892, (“Görüngü”);
  2. Von der Hinfalligkeit des Schönen und der Abenteuerlich-keit des Künstlers, 1929, (“Sanatçı Serüvenciliğinin ve Güzelin Geçersizliği Üstüne”);
  3. Transzendenz und Para-Transzendenz, 1937,(“Aşkın ve Aşkınla Bağıntılı Olan”);
  4. Para-existenz, 1943, (“Yan-Varlık”).
  5. Gescbichte der Mathematik, 1951, (“Matematik Tarihi”);
  6. Einführung in die Logistik, 1951, (“Lojistiğe Giriş”);
  7. Das Matbematische Denken der Antike, 1957, (“Antik Matematiksel Düşün­ce”);
  8. Grösse und Grenze der Mathematischen Denk-Weise, 1959, (“Matematik Düşünce Biçiminin Kapsamı ve Sınırları”);
  9. Dasein und Daivesen, 1963, (“Varlık ve Varlığın Yapısı”);
  10. Mathematische-Existenz, (ö.s.), 1973, (“Matematiksel Varoluş”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.